İçindekiler

EDİTÖRDEN

Prof. Dr. Meral (Şenöz) Alpay Anısına PDF
TK Editörler Kurulu 214-216

BAŞKANIN MESAJI

Türk Kütüphaneciler Derneği’nin 70. Kuruluş Yıldönümü Etkinliği Açılış Konuşması PDF
Ali Fuat Kartal 217-218

HAKEMLİ YAZILAR/ARAŞTIRMA MAKALELERİ

Türkiye’de Lisansüstü Tezlere Açık Erişim PDF
Yaşar Tonta, Müge Akbulut 219-248
Türkiye’de Kütüphane ve Bilgibilimi Araştırmalarında Kuram Kullanımı: Bir İçerik Analizi PDF
Hülya Dilek-Kayaoğlu 249-266

HAKEMLİ YAZILAR/ÖRNEK OLAY İNCELEMELERİ

İlkokul İkinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Tercihleri ve Kütüphanelerden Beklentileri Üzerine Nitel Bir İnceleme PDF
Hülya Kartal, Fatih Güner, Cemal Çelik, Mehmet Soyuçok, Reis Beşer 267-281
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Elektronik Belge Yönetim Sisteminin (EBYS) Kullanılabilirliği PDF (English)
Semanur Öztemiz 282-295

OKUYUCU MEKTUPLARI

Prof. Dr. Meral (Şenöz) Alpay’ın Yaşamöyküsü ve Kaynakçası PDF
Hülya Dilek-Kayaoğlu 296-304
Değerli Hocam Prof. Dr. Meral (Şenöz) Alpay PDF
Hülya Dilek-Kayaoğlu 305-307
Hocam Meral (Şenöz) Alpay’ın Ardından PDF
Yusuf Tavacı 308-310
Sevgili Öğretmenim PDF
Ayten Şan 311-312
Dönüştüren Sevginin Yolu PDF
Osman Torun 313-314
Bir Zamanlar İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı: Prof. Dr. Meral Alpay’ın Anısına! PDF
Nabey Önder 315-334
Sevgili Hocam Meral Alpay PDF
Hasan S. Keseroğlu 335-338
İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Olarak Hocam Meral Alpay PDF
Ümit Konya 339-341
Meral Hocam PDF
Selçuk Hünerli 342-343
Sevgili Merhume Meral Alpay Hocamın Anısına Saygı İle PDF
Güler Demir 344-345
Anılarımdaki Meral Hanım PDF
Kenan Erzurum 346-350
Sevgili Hocam Meral Alpay’a PDF
Hatice Aynur 351-352
Saygıdeğer Profesörüm Meral Alpay PDF
Hatice Işık 353
Anılarımdaki Meral Hocam PDF
Selçuk Süzmetaş 354-356
Sözcüklerin Sessizliğinde… Prof. Dr. Meral Alpay PDF
Güler Demir 357-359
Mavi Gözlü, Yüce Gönüllü Bir Melek PDF
Canan Ergün 360-361
Gerçek Bir Aydın: Prof. Dr. Meral Alpay Şenöz PDF
Atakan Aydın 362-365
Atatürk’ün Gözlerindeki Gizemli Tılsım PDF
Cem Özel 366-367
Bir Yol Arkadaşı PDF
M. Tayfun Gülle 368-370
Meral Alpay’ın Kütüphanecilik Terimleri Sözlüğündeki Kimi Sözcüklerin Etimolojisi PDF
Ali Rıza Tosun 371-378
Kütüphane Hizmetlerinin Tanıtımında Sosyal Medya Etkisi: Bursa Uludağ Üniversitesi Kütüphanesi Örneği PDF
Aykut Bayraktar 379-387
Kaynak Tanımlama ve Erişim (RDA) Formatının Üniversite Kütüphanelerinde Uygulanması: İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi Kataloglama ve Üst Veri Bölümü Örneği PDF
Hatice Işık, Serkan Kılıç, Burak Delibaş 388-394
Kütüphane Kalbime Dokundu PDF (English)
Demet Soylu, Tunç Durmuş Medeni 395-403
Orta Asya’nın Kalbi Kazakistan’dan Kütüphane Ziyaretimize İlişkin Yansımalar PDF
Demet Soylu, Tunç Durmuş Medeni, Gulzhamal Japarova, Rakhila Rakhmetova 404-412
Avrupa Bilgi Bilimi Yaz Okulundan İzlenimler PDF
Nisa Öktem, Nilay Cevher 413-414

TANITIM DEĞERLENDİRME

Content management bible PDF
Şahika Eroğlu 415-417
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##