Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Elektronik Belge Yönetim Sisteminin (EBYS) Kullanılabilirliği

Semanur Öztemiz

Öz

Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin en önemli kurumlarından olan Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı örneğinde elektronik belge yönetim sisteminin (EBYS) kullanılabilirliğini değerlendirmektir. Çalışmada nicel ve nitel yöntem bir arada kullanılmıştır. EBYS’nin kullanılabilirliği görev tabanlı bir uygulamanın yanı sıra, sistem-kullanıcı etkileşimlerini değerlendirmeye odaklanan görüşmeler doğrultusunda analiz edilmiştir. Bulgular, katılımcıların TC Sağlık Bakanlığı EBYS’sini tatmin edici ve güvenilir bir sistem olarak değerlendirdiğini, bununla birlikte sistemin bazı zayıf yönleri olduğunu düşündüklerini göstermiştir. Katılımcılara göre eğitim videoları ve kullanıcı geri bildirimleri başta olmak üzere kullanılabilirliği artıracak bir takım iyileştirmeler kaçınılmaz görülmektedir. Alanyazına katkı sağlaması beklenen bu çalışma sonunda ulaşılan vargıların, araştırmacılar ve sistem geliştiriciler için örnek bir EBYS - kullanıcı deneyimi ortaya koyacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler


Kullanılabilirlik; elektronik belge yönetim sistemi; Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı EBYS.

Referanslar

Bevan, N., Kirakowski, J., and Maissel, J. (1991). What is usability? Available at https://pdfs.semanticscholar.org/6ebb/47bcbe8fbe3f427fef4c0ecb3235e206d15d.pdf

Bikson, T. K. (1994). Organizational trends and electronic media: work in progress. The American

Brown, T. E. (1993). A decade of development: Educational programs for automated records and

Ceaparu, I., Lazar, J., Bessiere, K., Robinson, J., and Shneiderman, B. (2004). Determining causes and severity of end-user frustration. Available at http://www.cs.umd.edu/hcil/trs/2002-11/2002-11.pdf

Corrao, N. J., Robinson, A. G., Swiernik, M. A. and Naeim, A. (2010). Importance of testing for

Demirtel, H., and Bayram, Ö. (2014). Elektronik belge yönetim sistemlerinin verimliliğe katkısı:

Farley, M. (2017). 4 reasons why counting clicks is overrated. Available at https://cetaris.com/blog/4

Gregory, K. (2005). Implementing an electronic records management system: A public sector case

Hoxmeier, J. A., and DiCesare, C. (2000). System response time and user satisfaction: an experimental

Hung, S. Y., Tang, K. Z., Chang, C. M., and Ke, C. D. (2009). User acceptance of intergovernmental

Iglesias, L. J., Paredes, C. A., Gomez, L. S., and Gutierrez, M. P. M. (2018). User experience and the media: The three-click rule on newspaper websites for smartphones. Available at http://www.revistalatinacs.org/073paper/1271/RLCS-paper1271en.pdf

Johnston, G. P., and Bowen, D. V. (2005). The benefits of electronic records management systems: a

Kandur, H. (2011). Türkiye’de kamu kurumlarında elektronik belge yönetimi: mevcut durum analizi

Kandur, H. (2016). Kamu kurumlarında elektronik belge yönetimi: güncel sorunlar ve geleceğe yönelik beklentiler. F. Özdemirci, N. Özel, T. Çakmak, Z. Akdoğan and

Karagöz, A. (2013). A usability study on electronic document management system in Middle East Technical University (Unpublished master thesis). Middle East Technical University: Ankara. Available at http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12616524/index.pdf

Kortum, P., and Acemyan, C. Z. (2016). The relationship between user mouse-based performance

Külcü, Ö. (2009a). Evolution of the e-records management practices in e-government: reflections

Külcü, Ö. (2009b). Quality documentation and records management: A survey of Turkish

Lior, L. N. (2013). Evaluating your information experience. In Writing for interaction: Crafting the

Republic of Turkey Ministry of Health Annual Report. (2018). Available at

National Archives in Malaysia (2011). Electronic records management systems -system specifications for public offıces. Available at http://www.jpm.gov.my/sites/default/files/u290/ELECTRONIC%20RECORDS%20MANAGEMNT%20SYSTEMS%20-%20SYSTEMS%20SPECIFICATION.pdf

Nielsen, J. (1999). Trust or bust: Communicating trustworthiness in web design. Available at

Ovaska, S. (1991). Usability as a goal for the design of computer systems. Scandinavian Journal of

Önaçan, M. B. K. (2012). Kamu kurumları arasında elektronik belge alışverişi ile ilgili mevzuat ve

Özdemirci, F. (2003). İlk uluslararası belge yönetim standardı: ülkemiz açısından bir değerlendirme.

Özdemirci, F., and Bayram, Ö. (2009). Approaches of e-records management in e-state transformation

Su, T. J., Wang, S. M., Chen, Y. F., Tsou, T. Y., and Cheng, J. C. (2017). Investigating the usability of

Tahtalıoğlu, H. (2018). Türkiye’de elektronik belge yönetim sisteminin kamu personeli tarafından

Tamtürk, E. (2017). Kamu Yönetiminde Elektronik Belge Yönetim Sistemi. Journal of Social Sciences

The ISO/IEC 9126-4 Standard. (2004). Technical report. Available at

Tiitinen, P., Lyytikäinen, V., Päivärinta, T., and Salminen, A. (2000). User needs for electronic document management in the public administration: A study of two cases. Available at https://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1161&context=ecis2000

Wisdom, J., and Creswell, J. W. (2013). Mixed methods: Integrating quantitative and qualitative data

Yalçınkaya, B. (2016). Elektronik belge yönetim sistemi: EBYS uygulamalarında başarı faktörü ve

Yatin, S.F.M, Ramli, A.A.M., Hashim, H., and Kadir, W.A. (2015). Electronic records management system:

Yıldırım, A., and Şimşek, H. (2000). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin

Yüksek Planlama Kurulu. (2005, 24 Mart). e-Dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Yılı Eylem Planı. Yüksek Planlama Kurulu (Karar numarası: 2005/5). Available at http://www.resmigazete.gov.tr/Eskiler/2005/04/20050401-12.htm


Tam Metin: PDF (English)

DOI: 10.24146/tk.576165
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##