Avrupa Bilgi Bilimi Yaz Okulundan İzlenimler

Nisa Öktem, Nilay Cevher

Öz

Bu yazıda, 1-6 Eylül 2019 tarihlerinde Hırvatistan’ın Osijek kentinde düzenlenen Avrupa Bilgi Bilimi Yaz Okulunda (ESSIS-The European Summer School on Information) edinilen izlenimler aktarılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Avrupa Bilgi Bilimi Yaz Okulu; ESSIS; bilgi bilimi.

Referanslar

About. (2019). Erişim adresi: http://einfose.ffos.hr/summer-school/index.php/organization/

Programme. (2019). Erişim adresi: http://einfose.ffos.hr/summer-school/index.php/themes/


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##