Sevgili Merhume Meral Alpay Hocamın Anısına Saygı İle

Güler Demir

Öz

Yaşamımız boyunca ölüm yokmuş gibi davranış ve tutumlar sergileriz. Oysa ölüm belki de bizler için en önemli mesajdır. Sevgi, saygı, hoşgörü içerisinde ilişkiler sürdürmek, kalp kırmamak misyonumuz olmalıdır çünkü ne biz ne de diğerleri hep var olmayacağız. Bu yazı ile yokluğu beni derinden sarsan sevgili rahmetli Hocam Meral Alpay ile ilişkili anılarımı paylaşmayı amaçladım. Lisans ve doktora eğitimim sırasında tanıdığım sevgili hocam merhume Meral Alpay, bugünümü, bildiklerimi, mesleki ilke ve değerlerimi borçlu olduğum bir isimdir. Sevgili merhume Meral Alpay’ın çoğumuzun gönlünde hep yaşayacağına yürekten inanıyor, kendisini sevgi ve saygı ile anıyorum.

Anahtar Kelimeler


Meral Alpay; İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü; akademisyen; yönetici.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##