ISSN: 2147-9682

Türk Kütüphaneciliği, Türk Kütüphaneciler Derneği'nin üç ayda bir yayımlanan resmi yayın organıdır. Dergide bilgi ve belge yönetimine ilişkin sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan Türkçe veya İngilizce özgün bilimsel (hakemli) yazılar, görüşler, okuyucu mektupları, tanıtım yazıları, çeviri yazılarına verilmektedir. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleler için herhangi bir makale işlem ücreti talep edilmemektedir.

Dergi içeriği "Türkiye Makaleler Bibliyografyası", "Emerging Sources Citation Index” (Clarivate Analytics/ ESCI), "Library and Information Science Abstracts” (LISA), "Library, Information Science and Technology Abstracts” (LISTA) ve "TÜBİTAK/ ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı" nda indekslenmektedir. Türk Kütüphaneciliği, internet üzerinden açık erişimli bir dergidir, "Directory of Open Access Journals” (DOAJ) da yer almaktadır.

Dergiye gönderilen yazılar Editörler Kurulu ve Yazı Değerlendirme Kurulu'nun incelemesinden geçer. Editoryal süreç sonrası kabul edilen yazılardan bilimsel bölüme konu olanlar, çifte körleme yöntemi ile bilimsel değerlendirmeye tabii tutulur. Diğer bölümlere konu olan yazılar için Editörler Kurulunun değerlendirmesi geçerlidir. Yazılarda belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar/ları sorumludur. Yazılardaki görüşler Türk Kütüphaneciliği dergisinin görüşü olarak değerlendirilemez.

Türk Kütüphaneciliğinin vizyon, misyon, amaç ve hedefleri için Yönetim Belgesi'ne bakınız.

 

Son Sayı

Cilt 35, Sayı 2 (2021)


Değerli okurlarımız,
Türk Kütüphaneciliği dergisi olarak 2019 yılı ilk sayısı editoryalinde dergimizin basılı sürümünü bitirme ve yalnızca çevrimiçi platformda sunma kararı aldığımızı duyurmuştuk.

Bu gelişmelere paralel olarak dergimizin hizmet verdiği platformda da değişiklik yapmış bulunuyoruz. Şimdiye değin tk.org.tr adresinden hizmet veren dergimiz artık DergiPark platformundan yayımlanacaktır. Öte yandan tk.org.tr adresi de arşivsel kayıt ve yedekleme amaçları ile hizmete devam edecektir.

Bu değişikliklere ek olarak makale gönderme sistemi ile hakem ve editoryal değerlendirme formları da güncellenmiştir. Tüm değişiklik ve yenilikler aşağıdaki video aracılığı ile sunulmaktadır:

Türk Kütüphaneciliği Dergisi

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

 

 

 

Türk Kütüphaneciliği Dergisi'nin 60. Yıl Belgeseli


Committee on Publication Ethics (COPE) Yönergesi

Türk Kütüphaneciliği Yönetim Belgesi

Bilimsel yayınlarda kaynak gösterme, tablo ve şekil oluşturma rehberi: APA 6 kuralları


Değerli Okurlarımız,

Dergimizin Prof. Dr. Meral Alpay'a özel olarak hazırlanan 2019 yılı Aralık sayısı yayında! Başta Prof. Dr. Hülya Dilek Kayaoğlu Hocamız olmak üzere yazılarıyla katkı sağlayarak Değerli Hocamızın anısını yaşatmamıza vesile olan herkese çok teşekkür eder, keyifli okumalar dileriz.
https://dergipark.org.tr/en/pub/tk/issue/50920

Yayın Tarihi: 2019-12-27

Değerli Okurlarımız,  

Derneğimiz, Dergimiz ve mesleğimiz için büyük emek vermiş değerli  hocamız Necmeddin Sefercioğlu'nu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz.  Mesleğimizin çınarının yapraklarının teker teker döküldüğü bu günlerde  2020 yılının ilk sayısını Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu'nun nezdinde  kütüphaneciliğimize kanat geren tüm öncüleri anmak ve anımsamak için  "Kütüphaneciliğimize Kanat Gerenler Özel Sayısı" olarak çıkarmaya karar  verdik. Mesleğimizin dünü, bugünü ve geleceğine yönelik bilimsel ve  görüş niteliğindeki değerli katkılarınızı bekliyor, tüm paydaşlarımızı  katkı vermeye davet ediyoruz.

Yayın Tarihi: 2019-04-05

Cilt 35, Sayı 2 (2021)

İçindekiler

EDİTÖRDEN

Bilgi Toplumu, Sayısal Uçurum ve Kronik Bilgi Yoksulluğu PDF
Türk Kütüphaneciliği Editörler Kurulu 124-130

HAKEMLİ YAZILAR/ARAŞTIRMA MAKALELERİ

Birinci Dünya Savaşı’nda Amerikan Kütüphane Derneği’nin ABD Ordusuna Yönelik Hazırladığı Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme PDF
Metin Işık, Mehmet Ali Gazi, Caner Çakı, Gül Çakı 131-158
Çin Halk Cumhuriyeti’nde Sovyet Revizyonizmi’ne Karşı Kitapların Propaganda Amaçlı Kullanımı PDF
Mehmet Sezai Türk, Özkan Avcı, Tuğba Baytimur 159-182
Karolenj Rönesansı Bağlamında Kütüphaneler, Manastırlar ve Karolenj El Yazmaları PDF
Seda Demir 183-207
Akademisyenlerin Akademik Sosyal Ağlara Yönelik Tutumları: Ankara Üniversitesi Örneği PDF
Demet Işık, Özlem Gökkurt Demirtel 208-231

HAKEMLİ YAZILAR/ÖRNEK OLAY İNCELEMELERİ

Müze ve Ören Yeri Ziyaretçi Sayılarının Zaman Serisi Analizi ile Tahmin Edilmesi: Türkiye Örneği PDF (English)
Semanur Öztemiz, Mustafa Agah Tekindal 232-248
5-6 Yaş Resimli Çocuk Kitaplarındaki Resim ve İçerik Ögelerinin MEB Okul Öncesi Eğitim Programı Sosyal-Duygusal Alan Kazanım ve Göstergeler Açısından İncelenmesi PDF
Endam Düzyol, Zeynep Gülüm, Özgenur Korkmaz, Şerife Iraz Ün, Günseli Yıldırım 249-273
Okuma Üzerine Sanat Temelli Boylamsal Bir Araştırma: İlkokul Öğrencileri Okurken Nasıl Hissediyor? PDF
Hülya Kartal, Dilek Bilhan 274-312

OKUYUCU MEKTUPLARI

Çeviri Yazı, Romanizasyon ve Kütüphanecilik PDF
Elif İbşiroğlu Bayram 313-320
Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi PDF
Derya Alapala, Mehmet Emin Yılmaz 321-330
Biblioburro: Kolombiya’da Eşekli Kütüphane Girişimi PDF
Yakup Özsaraç 331-333
Neslihan Güler Selçuk: Acı Bir Kayıp Üzerine Yazmak PDF
Bülent Yılmaz 334-335
Neslihan GÜLER’ in Anısına PDF
Gülsema Aydemir 336-338
Sevgili Neslihan PDF
Sevim Berber 339-340
Sadece Bir Yıldız Kaydı, Tabii ki Son Değil... PDF
Erkan Erhan 341-342
Neslihan’ın Anısına PDF
Sibel Kartal 343-344
İsmail Kutluay Kardeşimize Rahmetle PDF
Erol Yılmaz 345-349
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##