Türk Kütüphaneciliği, Türk Kütüphaneciler Derneği'nin üç ayda bir yayımlanan resmi yayın organıdır. Dergide bilgi ve belge yönetimine ilişkin sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan Türkçe veya İngilizce özgün bilimsel (hakemli) yazılar, görüşler, okuyucu mektupları, tanıtım yazıları, çeviri yazıları, haberler ve mesleki toplantı duyurularına yer verilmektedir. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleler için herhangi bir makale işlem ücreti talep edilmemektedir. 

Dergi içeriği "Türkiye Makaleler Bibliyografyası", "Emerging Sources Citation Index” (Clarivate Analytics/ ESCI), "Library and Information Science Abstracts” (LISA), "Library, Information Science and Technology Abstracts” (LISTA) ve "TÜBİTAK/ ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı" nda indekslenmektedir. Türk Kütüphaneciliği, internet üzerinden açık erişimli bir dergidir, "Directory of Open Access Journals” (DOAJ) da yer almaktadır.

Dergiye gönderilen yazılar Editörler Kurulu ve Yazı Değerlendirme Kurulu'nun incelemesinden geçer. Editoryal süreç sonrası kabul edilen yazılardan bilimsel bölüme konu olanlar, çifte körleme yöntemi ile bilimsel değerlendirmeye tabii tutulur. Diğer bölümlere konu olan yazılar için Editörler Kurulunun değerlendirmesi geçerlidir. Yazılarda belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar/ları sorumludur. Yazılardaki görüşler Türk Kütüphaneciliği dergisinin görüşü olarak değerlendirilemez.

Türk Kütüphaneciliğinin vizyon, misyon, amaç ve hedefleri için Yönetim Belgesi'ne bakınız. 

  

Son Sayı

Cilt 31, Sayı 4 (2017)

Türk Kütüphaneciliği Dergisi'nin 60. Yıl Belgeseli


Committee on Publication Ethics (COPE) Yönergesi

Türk Kütüphaneciliği Yönetim Belgesi

Bilimsel yayınlarda kaynak gösterme, tablo ve şekil oluşturma rehberi: APA 6 kuralları


 

 

         
Değerli okurlarımız, Bildiğiniz gibi ülkemizde internetin babası olarak anılan değerli hocamız Doç. Dr. Mustafa Akgül'ün zamansız kaybı hepimizi derinden etkiledi. Değerli bir akademisyen olmasının yanı sıra çok yönlü kişiliği, sosyal kimliği ve sivil toplum örgütçülüğü nedeniyle ülkemize mâl olduğuna inandığımız Akgül Hocamızın mesleğimiz ve meslektaşlarımız açısından çok farklı bir yeri ve önemi olduğu konusunda da hemfikir olduğumuzu düşünüyoruz.

 

Yayın Tarihi: 2018-02-05

Türk Kütüphaneciliğinin vizyon, misyon, amaç ve hedefleri için Yönetim Belgesi

TK, Türk Kütüphaneciler Derneği’nin üç ayda bir yayımlanan resmi yayın organıdır. Dergimizde Bilgi ve Belge Yönetimine ilişkin sorunları inceleyen ve bu sorunlara çözüm önerileri sunan Türkçe ve/veya İngilizce özgün bilimsel (hakemli) yazılar, görüşler, eleştiri yazıları, okuyucu mektupları, tanıtım yazıları, çeviri yazıları, haberler ve mesleki toplantı duyurularına yer verilmektedir. Dergide yayımlanan makaleler "Türkiye Makaleler Bibliyografyası", "Web of Science - Emerging Sources Citation Index (ESCI)", "Library and Information Science Abstracts (LISA)", "Library, Information Science and Technology Abstracts (LISTA)" ve "TÜBİTAK/ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı"nda dizinlenmektedir. TK, Internet üzerinden açık erişimli bir dergidir, "Directory of Open Access Journals (DOAJ)”da yer almaktadır.

Yayın Tarihi: 2017-06-11

Cilt 31, Sayı 4 (2017)


Kapak Sayfası
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##