Prof. Dr. Meral (Şenöz) Alpay’ın Yaşamöyküsü ve Kaynakçası

Hülya Dilek-Kayaoğlu

Öz

Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Meral Alpay’ın yaşamöyküsünü ve 43 yıllık verimli meslek yaşamını yansıtan detaylı bir kaynakçasını vermektedir.

Anahtar Kelimeler


Meral (Şenöz) Alpay; Türk kütüphaneciliği; İstanbul Üniversitesi; yaşamöyküsü; kaynakça.

Referanslar

Akdemir, D. (2007). Prof. Dr. Meral Alpay’ın yönettiği lisansüstü tezlerin konusal ve sayısal analizi. H.D. Kayaoğlu (Yay. haz.). Meral Alpay’a Armağan içinde (ss.15-24). İstanbul: yy.

International WHO’S WHO of Professionals. (2002-2003). The ultimate professional directory. Washington D.C.: International WHO’S WHO Historical Society.

İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü 1998/1999. [Tanıtım Kitapçığı]. [İstanbul: tahm. l998].

Keseroğlu, H. S. (l997). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü öğretim elemanlarının yayınları ile doktora - doçentlik - profesörlük çalışmaları- bitirme tezleri 1967-1984. [İ.Ü]. Kütüphanecilik dergisi: Belge bilgi kütüphane araştırmaları, (1), 187-218.

Uraz, N. (2000). Türkiye’de Kütüphanecilik bölümlerinde yapılan yüksek lisans ve doktora ve doçentlik tezleri 1958-1998. [İ.Ü]. Kütüphanecilik dergisi: Belge bilgi kütüphane araştırmaları, (6), 137-163.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##