İçindekiler

EDİTÖRDEN

Örneklem Seçimi Üzerine PDF
Güleda Doğan 208-210

HAKEMLİ YAZILAR/ÖRNEK OLAY İNCELEMELERİ

Ankara’daki 6 Halk Kütüphanesinde Yenilikçi Hizmet Anlayışı: Kütüphane Personelinin Yaklaşımı Üzerine Bir Değerlendirme PDF
Erdinç Alaca 211-222
Ankara’daki Halk Kütüphanecilerinin Okuma Alışkanlığı Üzerine Bir Araştırma PDF
Şenol Karadeniz, Bülent Yılmaz 223-244

GÖRÜŞLER

Sosyal ve Kültürel Ortamın Oluşmasında Kitap ve Kütüphanelerin Rolü PDF
Parviz F. Kazımi 245-250
Toplam Kalite Yönetimi Perspektifinde Eğitim ve Okul Kütüphanelerinin Organizasyonu Üzerine Bir İnceleme PDF
Cengiz Aslan 251-258
Okuma Kültürü ve Okul Kütüphaneleri Raporu 2017 / Okul Kütüphanecileri Derneği PDF
Aydın İleri 259-262

KONUK YAZAR

Geçmişten Günümüze Kadın Kütüphaneleri ve İstanbul Kadın Eserleri Kütüphanesi PDF
Fatmagül Berktay 263-270

OKUYUCU MEKTUPLARI

Bilgi ve Belge Yönetimi Eğitimi Almayan Doçent Adaylarımız PDF
Hasan S. Keseroğlu 271-273
Mekân ve Materyal Rezervasyonu Yazılım Geliştirmede Mobil Uygulamalar: İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgi Merkezi Örneği PDF
Agah Alıcı, Belgin Çetin, Murat Şafak 274-280
Çocuk ve Gençlerde Okuma Alışkanlığı Sorunu: Okul Kütüphanelerinin İşlevselliğine Bir Bakış PDF
İsmail Akman, Nuran Akman 281-285

ÇEVİRİ YAZILAR

Avustralya’da Kanıta Dayalı Kütüphanecilik: Bir Ulusun Kaynak Paylaşımını Geliştirmek PDF
Çev.: Güler Demir 286-298
Ankara Vilayetindeki Kütüphanelere Dair PDF
Çev.: Zehra Kılıçarslan, Emel Altuğ 299
Bursa Kütüphanelerinde Çalışacak İsmail Paşa’ya Kolaylık Gösterilmesine Dair PDF
Çev.: Emel Altuğ, Zehra Kılıçarslan 300

TANITIM DEĞERLENDİRME

Dünyada ve Türkiye’de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinde Çok Kültürlülük. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği PDF
Aytaç Kayadevir 301-303

HABERLER

Haberler PDF
TK Yayın Kurulu 304-308

MESLEKİ TOPLANTILAR

Mesleki Toplantılar PDF
TK Yayın Kurulu 309-310
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##