Çocuk ve Gençlerde Okuma Alışkanlığı Sorunu: Okul Kütüphanelerinin İşlevselliğine Bir Bakış

İsmail Akman, Nuran Akman

Öz

Eğitim, ailede başlayan ve ilerleyen aşamalarda farklı kurumlarca desteklenen bir süreçtir. Bu kurumların en önemlilerinden biri okul kütüphaneleridir. Okul kütüphaneleri gerek müfredatı gerekse erken yaştan itibaren bireyin kültürel gelişimini desteklemek ve şekillendirmek adına hayati önem taşımaktadır. Eğitim ile sıkı ilişkilere sahip okul kütüphanelerinin sayısal durumu göz önünde bulundurulurken, niteliğinin de göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Okul-kütüphane ilişkisinin kalitesi, her iki unsurun niteliği ile doğru orantılıdır. Bu çalışma kapsamında, Türkiye’deki okul kütüphanelerinin nicel ve nitel yönleri genel hatları ile tartışılmakta ve kaliteli bir eğitim-kütüphane etkileşimi için atılması gereken adımlar üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Okul kütüphaneleri; z kütüphaneler; eğitim; Türkiye.

Referanslar

Amerikan Robert Koleji Kütüphane. (2017). Erişim adresi:

http://webportal.robcol.k12.tr/tr/Kutuphane/Sayfalar/default.aspx.

Milli kütüphanedeki yoğunluk ve belediye ders çalışma salonları. (2017). Erişim adresi:https://senolkaradeniz.wordpress.com/2017/05/12/milli-kutuphanedeki-yogunluk-vebelediye-

ders-calisma-salonlari/

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği. (2001). Erişim adresi:

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2529_0.html

Milli Eğitim Bakanlığı okullar hayat olsun. (2013). Erişim adresi:

http://www.meb.gov.tr/haberler/2012/okullarhayatolsun/sunum.pdf

Milli Eğitim Bakanlığı Z-Kütüphane. (2017). Erişim adresi: http://z-kutuphane.meb.gov.tr

Özel Alman Lisesi Kütüphane. (2017). Erişim adresi: http://www.ds-istanbul.de/tuerkisch/boot_tr.htm

Özel İtalyan Lisesi Kütüphane. (2017). Erişim adresi: http://www.liceoitaliano.net/tr/home/imikutuphane/

Özel Saint Benoit Fransız Lisesi Medyatek. İstanbul. (2017). Erişim adresi:

http://www.sb.k12.tr/ozel-saint-benoit-fransiz-lisesi/ogretim/medyatek

St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu St. Georg Avusturya Lisesi kütüphaneleri. (2017). Erişim

adresi: http://www.sg.k12.tr/okul-hakkinda/kuetuephane/?L=1

Türkiye İstatistik Kurumu Kütüphane İstatistikleri. (2015). Erişim adresi:

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21545


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##