Avustralya’da Kanıta Dayalı Kütüphanecilik: Bir Ulusun Kaynak Paylaşımını Geliştirmek

Çev.: Güler Demir

Öz

Bu çalışma, “Evidence-based Librarianship: case studies and active learning exercises” (Kanıta Dayalı Kütüphanecilik: vaka çalışmaları ve aktif öğrenme alıştırmaları) başlıklı kitap içerisinde yer alan “Evidence-based librarianship Down Under: improving a nation’s resource-sharing” (Avustralya’da kanıta dayalı kütüphanecilik: bir ulusun kaynak paylaşımını geliştirmek) adlı bölümün çevirisidir. Söz konusu bölümün yazarı Roxanne Missingham, Avustralya Parlamentosu ve Ulusal Kütüphanesi’nde iş deneyimleri olan ve aynı zamanda Avustralya Kütüphane ve Bilgi Derneği’nin başkan yardımcılığı sorumluluklarını da almış bulunan bir kütüphanecidir. Genel olarak, kitapta, kütüphane hizmetlerinin geliştirilmesinde, kullanıcılardan toplanan veriler, kütüphanecilerin deneyimleri, bilimsel, mesleki araştırma ve gözlemlerin bir kombinasyonu sonucunda elde edilen bilgi ve kanıtların önemi vurgulanmakta ve konuya ilişkin vaka incelemeleri ile eleştirel düşünmeyi teşvik eden aktif öğrenme alıştırmalarına yer verilmektedir. Özel olarak çevirisi yapılan bölümün amacı ise Avustralya’da konu bağlamında ulusal bir karşılaştırmalı çalışma aracılığıyla oluşturulan ülke çapındaki kaynak paylaşımının gelişimini ve 2006 yılında kütüphanelere uygulanan bir anket ile kanıta dayalı kütüphanecilik yaklaşımının etkisine ilişkin bir değerlendirmeyi sunmaktır. Gerek benzeri çalışmalara uygulama alanında ışık tutması gerekse Türkçe alan yazınına katkı sağlaması umut edilmektedir.

Anahtar Kelimeler


Kanıta dayalı kütüphanecilik; kaynak paylaşımı; belge dağıtımı; kütüphanelerarası ödünç verme; dönüş süresi.

Referanslar

Australian Interlibrary Resource Sharing. (ILRS). Erişim adresi:www.alia.org.au/interlibrary.lending/index.html

Bailey-Hainer, B., Needleman, M., Wanner, G., Zemon, C., Jung, E., Iddings, D., Mackeigan, C. ve Koppel, T. (2005). It’s time to think again about resource sharing: a position paper. Erişim adresi:

www.relais-intl.com/relais/home/Rethinking%20Resource%20Sharing%20%20rev%206-1-

pdf

Baker, S. K. ve Jackson, M. E. (1993). Maximizing access, minimizing cost: a first step toward the information access future, report prepared for ARL committee on access to information resources. Washington, DC: ARL. Erişim adresi: www.wustl.edu/baker/acc-cost.html

Brice, A., Booth, A. ve Bexon, N. (2005). Evidence based librarianship: a case study in the social sciences, paper presented to 71st IFLA General Conference, 14– August, Oslo, Norway. Erişim adresi: www.ifla.org/IV/ifla71/papers/111e-Brice_Booth_Bexon.pdf

Biskup, P. (1995). Libraries in Australia. Wagga wagga: centre for information studies. Erişim adresi: www.cultureandrecreation.gov.au/articles/libraries/

Burrows, T., McDonald, C. ve Archibald, D. (2005). ‘How the west was won: using VDX to redevelop cooperative document delivery services in Western Australia’, Interlending and Document Supply, 32(2), 80–97.

Cantrell, L. (1999). Looking for books: a report on access to research monographs by academics and higher degree students at Australian university libraries. Canberra: National Library of Australia, Coordination Support Branch. Erişim adresi:www.nla.gov.au/initiatives/alctf/cantrell.html

Dempsey, L. (2006). Librarians and the long tail: some thoughts about libraries in a network age, D-Lib, (April); Erişim adresi: www.dlib.org/dlib/april06/dempsey/04dempsey.html

Eldredge, J.D. (2002). Evidence-based librarianship: what might we expect in the years ahead?, Health Information and Libraries Journal, 19 (June), 71–7.

Eldredge, J.D. (2000). Evidence-based librarianship: an overview, Bulletin of the Medical Library Association, 88 (October): 289–302. Erişim adresi:www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=35250

Gourlay, U. M. ve Vattulainen, P. (1995). The changing roles of document delivery and interlending in libraries, paper presented to 61st IFLA General Conference, Istanbul, 20–25 August. Erişim adresi: www.ifla.org/IV/ifla61/61-gouu.htm

ILL Forum and Field Day (2002). Papers. Canberra: National Resource Sharing Working Group. Erişim adresi: www.nla.gov.au/rsforum/index.html

Jackson, M. E. (2003). Assessing ILL/DD services study: initial observations, ARL Bimonthly Report, 230/231 (October/ December). Erişim adresi: www.arl.org/newsltr/230/illdd.html

Kinetica Expert Advisory Group on Document Delivery. (2005). Final Report. Canberra: National Library of Australia. Erişim adresi: www.nla.gov.au/kinetica/eag_kdd.html

Missingham, R. (2006). LIDDAS goes live: how close is Australia to interlending in one easy step?. Australian Academic & Research Libraries, 37(1), 38–54.

Missingham, R. ve Moreno, M. (2005). Resource sharing in Australia: evaluation of national initiatives and recent developments, Interlending and Document Supply, 33 (1), 26–34.

Missingham, R. and Walls, R. (2003). Australian university libraries: collections overlap study,Australian Library Journal, 52(3), 247–60.

National Resource Sharing Working Group. (2002). Interlibrary loan and document delivery(ILL/DD) benchmarking study, Library of Australia. Canberra: National Library of Australia.Erişim adresi: www.nla.gov.au/initiatives/nrswg/illdd_rpt_sum.html

Ruthven, T. (2001). Top performing interlending operations: results of the Australianbenchmarking study, paper presented to Interlending and Document Supply Seventh International Conference, 1–5 October, Ljubljana, Slovenia. Erişim adresi: www.nla.gov.au/nla/staffpaper/2001/ruthven1.html

Schreuder, D. (2002). Webs of knowledge: Australian information needs and 21st century research, paper presented at Research Library Futures: Strategies for Action Colloquium, 16–17 May, Sydney, NSW. Erişim adresi: www.sl.nsw.gov.au/colloquium/2002/pdf/schreuder.pdf

Studies include Australian Advisory Council on Bibliographical Services (1964) Report of the Inter-Library Lending Inquiry Committee. Canberra: AACOBS; Exon, Frederick Charles Andrew (1987) Survey of Australian Inter-library Lending. Perth, WA: Curtin University of Technology Library; Taylor, Colin R. (1989) Interlibrary Loans in Australia: Traffic Patterns and Charges. Canberra: Australian Council of Libraries and Information Services; Judge, Peter (1994) Current Interlending Patterns and Document Supply: Report on the Survey. Canberra: ACLIS.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##