Mekân ve Materyal Rezervasyonu Yazılım Geliştirmede Mobil Uygulamalar: İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgi Merkezi Örneği

Agah Alıcı, Belgin Çetin, Murat Şafak

Öz

ICReserve (Information Center Reserve), kullanıcı memnuniyetinin ve yönetim süreçlerinin yenilikçi yaklaşımlarla iyileştirilmesini desteklemek amacıyla İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi tarafından geliştirilen özgün ve kütüphane mekanlarının spesifik ihtiyaçları göz önüne alınarak geliştirilmiş kurumsal mobil uygulamadır. Yazılım kurum tarafından geliştirilmiş öğrenci sistemiyle ve diğer mobil uygulamalarla entegre çalışır. Makale; mobil uygulama (mobile applications) geliştirmek ile ilgili teknik bilgi içerir ve yazılımcılara rehber olabilmeyi hedefler.

Anahtar Kelimeler


Mobil uygulamalar; kütüphane yönetim süreçleri; kütüphane yazılımları; bilgi teknolojileri; İstanbul Aydın Üniversitesi.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##