İçindekiler

EDİTÖRDEN

Mesleki ve Bilimsel İletişim PDF
M. Tayfun Gülle 474-475

HAKEMLİ YAZILAR

Bilgi Erişim Sürecinin Problem Çözme ve Karar Verme Üzerindeki Etkisi: Kuramsal Bir Çalışma PDF
Burcu Keten 476-500
E-öğrenmenin Gelişimi ve İnternetin Eğitim Sürecine Yansımaları: Gazi Üniversitesi Örneği PDF
Mehmet Toplu, Şahin Gökçearslan 501-535

KONUK YAZAR

Enformasyon Kavramı Üzerine PDF
Şafak Ural 536-547

GÖRÜŞLER

Popüler Kültürde Kadın Kütüphanecilerin İmajı: Feminist Bir Yaklaşım PDF
Murat Yılmaz 548-563
Yeniden Ele Alınan Şekliyle Osmanlı Yazarları: Fransız Ulusal Kütüphanesinin Yazar Adı Alanı Önerileri PDF
Sara Yontan Musnik 564-577
İlk ve Ortaöğretim (Okullar), Yükseköğretim, Yetişkin Eğitimi ve Mesleki Eğitim Sektörlerinde Bilgi Okuryazarlığı: EMPATIC Projesi Bulguları ve Karar Vericiler İçin Öneriler PDF
Bülent Yılmaz 578-591

OKUYUCU MEKTUPLARI

Avrupa Bilimetri Yaz Okulundan İzlenimler PDF
Güleda Doğan, Zehra Taşkın 592-595
Minho Üniversitesi Açık Erişim Deneyimi: OpenAIRE, OpenAIREplus, MedOANet, RCAAP Projeleri ve Kurumsal Açık Erişim Sistemi Erasmus Eğitimi, 23-27.07.2012 PDF
Can Besimoğlu 596-600
Bir Erasmus Personel Hareketliliği Programı Deneyimi: Georg-August Universitat Goettingen Bibliothek (Georg-August Goettingen Üniversitesi Merkez Kütüphanesi) PDF
Ata Türkfidanı 601-607

ÇEVİRİ YAZILAR

Kamu Kurumlarında Dijital Medya İletişimi PDF
Ece Dündar, Zeynep Tuba Sungur 608-614

TANITIM DEĞERLENDİRME

Tanıtım/Değerlendirme PDF
TK Yayın Kurulu 615-616

HABERLER

Haberler PDF
TK Yayın Kurulu 617-625

MESLEKİ TOPLANTILAR

Mesleki Toplantılar PDF
TK Yayın Kurulu 626-629
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##