İlk ve Ortaöğretim (Okullar), Yükseköğretim, Yetişkin Eğitimi ve Mesleki Eğitim Sektörlerinde Bilgi Okuryazarlığı: EMPATIC Projesi Bulguları ve Karar Vericiler İçin Öneriler

Bülent Yılmaz

Öz

Bu çalışmada, 2010-2012 tarihleri arasında Türkiye, İngiltere, İtalya, Polonya ve Yunanistan’ın ortaklığı ile gerçekleştirilen “EMPATIC: Bilgi Becerileri Ara­cılığıyla Kendi Kendine Öğrenmenin Güçlendirilmesi” adlı Avrupa Birliği pro­jesi çerçevesinde elde edilen bulgular özetlenmiş ve politikacı ve karar vericilere yönelik geliştirilen öneriler sunulmuştur. Sözü edilen bulgu ve öneriler ile en iyi uygulama örnekleri Okullar (İlk ve Ortaöğretim), Yükseköğretim, Yetişkin Eğitimi ve Mesleki Eğitim Sektörleri için ayrı ayrı verilmiştir. Ayrıca, Projenin sonuçla­rı, üretilen raporlar ve diğer belgeler için http://empat-ic. eu adresinden ayrıntılı bilgi alınabilir.


Anahtar Kelimeler


: bilgi okuryazarlığı; EMPATIC Projesi; mesleki eğitim; yetiş¬kin eğitimi; ilk ve ortaöğretim; yükseköğretim

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##