Bir Erasmus Personel Hareketliliği Programı Deneyimi: Georg-August Universitat Goettingen Bibliothek (Georg-August Goettingen Üniversitesi Merkez Kütüphanesi)

Ata Türkfidanı

Öz

Erasmus Personel Hareketliliği Programı kütüphanecilik mesleği bazında; Av­rupa Ülkeleri’ndeki kütüphaneleri tanıma, bu kütüphanelerdeki çalışmalar hak­kında bilgi edinme ve buradaki meslektaşlarla birlikte gerçekleştirilen ya da gerçekleştirilebilecek ortak projeler hakkındaki gelişmeleri takip edebilmeyi sağ­layacak önemli faaliyetlerdendir. Bu yazıda, meslektaşlar ile 7-11 Mayıs 2012 tarihleri arasında ana program başlığı “OpenAIREplus Projesi” olmak üzere Almanya’nın Goettingen şehrinde yer alan Georg-August Goettingen Üniversi­tesi Merkez Kütüphanesi’ne gerçekleştirilen bir haftalık ziyaret süresince yapılan görüşmeler ve edinilen izlenimler hakkında bilgiler paylaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Erasmus Personel Hareketliliği, Goettingen Üniversitesi Kütüphanesi, OpenAIREplus Projesi

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##