İçindekiler

EDİTÖRDEN

Editörden PDF
Ebru Kaya 412-413

HAKEMLİ YAZILAR

Türkiye’de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin ve Kütüphanecilerin Yaklaşımları PDF
Özden Demircioğlu Faydalı, Bülent Yılmaz 414-439
Elektronik Dergi Kullanımı ile Bilim Dalı İlişkisi: Betimleyici Bir İnceleme PDF
Hülya Dilek Kayaoğlu 440-458
Üniversite Kütüphanelerinde Bütçe Dışı Finans Kaynaklarının Kullanımı ve Türkiye’deki Üniversite Kütüphaneleri İçin Alternatif Finansman Modeli Önerisi PDF
Mesut Kurulgan, Fatih Temizel 459-475

GÖRÜŞLER

International Association of Technological University Libraries (IATUL): Promoting Science and Technology Librarianship in the Changing Library Landscape PDF
Maitrayee Ghosh 476-493
Bir Disiplin Olarak Kütüphanecilik PDF
Ali Fuat Kartal 494-501
Türk Kütüphaneciliğinde İşsizlik ve İstihdam Sorunsalı PDF
Yalçın Yağcı 502-505

TANITIM DEĞERLENDİRME

İstanbul Modern Sanat Müzesi Kütüphanesi PDF
Nur Ünal 506-512
Türkçe El Yazmaları Kataloğu PDF
Filiz Erten 513
Kataloglama ve Sınıflamanın Tarihsel Boyutu PDF
Nevzat Özel 514-515

HABERLER

Haberler PDF
TK Yayın Kurulu 516-522

MESLEKİ TOPLANTILAR

Mesleki Toplantılar PDF
TK Yayın Kurulu 523
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##