Elektronik Dergi Kullanımı ile Bilim Dalı İlişkisi: Betimleyici Bir İnceleme

Hülya Dilek Kayaoğlu

Öz

Bu makalenin temel amacı, bilim dalının (discipline) elektronik dergi kullanımını belirleyen bir "etken" olup olmadığını İstanbul Üniversitesi örneğinde incele­mektir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerine Ekim 2005 - Şubat 2006 tarihleri arasında uygulanan web tabanlı bir kullanıcı incelemesinin (user survey) verilerinden yararlanılmıştır. Sonuçlar göstermekte­dir ki, hem bilim dalı ile e-dergilerin 'kullanım sıklığı', hem de bilim dalı ile for- mat tercihi' arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. Ayrıca, elde edilen sonuçlar e-dergi kullanımının 'bilim dalı' kadar, e-dergilerin 'elde edilebilirliği' (availability) ile de ilişkili olabileceğini göstermektedir.


Anahtar Kelimeler


E-dergi kullanımı; kullanıcı incelemeleri; bilimsel iletişim.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##