Türk Kütüphaneciliğinde İşsizlik ve İstihdam Sorunsalı

Yalçın Yağcı

Öz

21. yüzyılın henüz başındayız ve küreselleşme; kütüphanecilik mesleğinin nasıl yapıldığından, kütüphanecinin kim olduğuna kadar birçok olguyu etkileme/değiştirme potansiyeli taşımaktadır. Küreselleşmenin bir ürünü olan işsizlik ve istihdam sorunsallığı ise tüm dünyada gittikçe öne çıkmaktadır. Bu nedenle hızla değişen çalışma ortam ve koşullarına uygun özelliklerin kütüphanecilere kazandırılması için eğitim, en önemli araç olmaktadır. Ayrıca demokratik yönetim, girişimcilik, iletişim - işbirliği - ilişki kurma, çok çalışmay­la sonuç elde edilebileceğine inanma, değişimi arama ve yüksek beklentiler içinde olma bugünkü kütüphanecilerin istihdamı için gerekli özelliklerdir. Türk kütüphaneciliğindeki işsizlik ve istihdam sorunsallığının çözüme kavuşabilmesi ancak kütüphaneciye, bilgi çağına uygun bir bakış açısı kazandırmakla mümkün olabilir.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##