İçindekiler

EDİTÖRDEN

Nöbet Değişimi PDF
Bülent Yılmaz 327-328

GENEL BAŞKANIN KÖŞESİ

Yeniden Merhaba! PDF
Doğan Atılgan 329-330

HAKEMLİ YAZILAR

Kütüphaneciliğin Psiko-Soysal Boyutları (II): Kütüphanecinin "Statü" Sorunu PDF
Ahmet Çelik 331-338
Enformasyon Devrimi Sürecinde Kütüphanecinin Rolü PDF
Sekine Karakaş 339-349
Kütüphanecilik ve Bilgi Bilim Tezlerinde Kullanılan Bilimsel Araştırma Yöntemleri: Bir Değerlendirme PDF
S. Serap Kurbanoğlu 350-359
Halk Kütüphanesi Kullanımına Sosyolojik Bir Yaklaşım PDF
Bülent Yılmaz 360-383

ÇEVİRİ YAZILAR

Kütüphaneciler ve Pazarlama: Belirsizlikler Taşıyan Bir İlişki PDF
Neslihan Uraz 384-395

GÖRÜŞLER - OKUYUCU MEKTUPLAR

Türk Kütüphaneciler Derneği Ankara Şubesi’nin Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü (KSSGM) Bünyesinde Oluşturulan Eğitim Ko- misyonu’na Sunduğu 1. Rapor PDF
TK Yayın Kurulu 396-399
Türk Kütüphaneciler Demeği (TKD) Ankara Şubesi’nin Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü (KSSGM) Bünyesinde Oluşturulan Eğitim Komisyonu’na Sunduğu 2. Rapor: Öneriler PDF
Mehmet Toplu, Dilek Bayır 400-402
Türk Kütüphaneciler Demeği (TKD) Ankara Şubesi’nin Habitat II Ankara Kozasına Sunduğu 1. Rapor PDF
Mehmet Toplu, Dilek Bayır 403-404
İngiltere’de Halk Kütüphanelerine Yapılan Kısa Bir Gezinin Ardından PDF
TK Yayın Kurulu 405-406

TANITIM - ELEŞTİRİ

Tanıtım-Eleştiri PDF
TK Yayın Kurulu 407-409

HABERLER

Haberler PDF
TK Yayın Kurulu 410-412

DİZİN

Türk Kütüphaneciler Demeği Perran Özben Kütüphanecilik Ödülü Yönergesi PDF
TK Yayın Kurulu 413-416
TÜRK KÜTÜPHANECİLER YAZAR DİZİNİ PDF
TK Yayın Kurulu 417-420
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##