Enformasyon Devrimi Sürecinde Kütüphanecinin Rolü

Sekine Karakaş

Öz

Enformasyon dünyasında teknolojinin hızla ilerlemesi, insan kaynağının önemini azaltmamış, aksine küreselleşmenin avantajlarını kullanabilen kütüphaneci ve en­formasyon uzmanlarına olan gereksinimi artırmıştır. Uz iletişim ve bilgisayar ağla­rını yetkinlikle kullanan kütüphaneciler, meslektaşları yanında, konu uzmanlarına ve proje ekiplerinin elemanlarına da ulaşarak bilgi erişiminin sınırlarını genişletebi­lirler. Kütüphaneci teknolojik gelişimleri yönlendirme rolünü üstlenmeli, işbirliği ve kaynak paylaşımına öncelik tanımalıdır. Araştırmacıyı iyi bir bilgi tüketicisi yapma görevi de kütüphaneciye ait olmalıdır. Türkiye bilgi toplumu aşamasına gelen ülkele­rin geçirdiği evreleri yaşayamayan bir ülkedir. Kütüphaneciler teknoloji ve enformas­yon devrimine ayak uydurmak için görevlerinin bilincine varmalı, bilgi ve yetenekle­rini geliştirmeye çalışmalıdırlar.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##