İçindekiler

EDİTÖRDEN

Ulusal Bilgi Politikası PDF
Bülent Yılmaz 3-4

GENEL BAŞKANIN KÖŞESİ

Kütüphanecilik Mesleği PDF
Doğan Atılgan 5-7

HAKEMLİ YAZILAR

Türk Kütüphaneciliğinde Anglo-Amerikan Etkisi PDF
Sekine Karakaş 8-19
Kütüphanecilik Mesleğinde İç İletişim ve Motivasyon PDF
Ayşe Üstün 20-28
Kütüphanecilikte Halkla İlişkiler ve Kitle İletişim Araçları PDF
Erol Yılmaz 29-41
1974-1993 Yılları Arasında Türkçe Basılmış Olan Resimli Öykü Kitaplarının Resimlendirilme ve Fiziksel Özellikleri Yönünden İncelenmesi PDF
Havise Güleç Çakmak, Mübeccel Gönen Sofuoğlu 42-53

GÖRÜŞLER - OKUYUCU MEKTUPLAR

Kütüphaneciliğimizin Sorunları ve Çözüm Önerileri Hakkında Türk Kütüphaneciler Derneği'nin Görüşleri PDF
Doğan Atılgan 54-56
Notlar Alanı PDF
Ayşen Kavak 57-59
Kütüphanecilik İle İlgili Eski Metinler PDF
Ali Can 60-61
Çocuk Kitapları PDF
Z. Canan Duran 62-64
Perran (Eralp) Özben: Güzel Bir Yaşamın, İyi Bir Kütüphanecinin Özeti PDF
Bülent Yılmaz 65-66

TANITIM - ELEŞTİRİ

Tanıtım-Eleştiri PDF
Bülent Yılmaz, Z. Canan Duran 67-71

HABERLER

Haberler PDF
TK Yayın Kurulu 72-74
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##