Kütüphanecilik Mesleğinde İç İletişim ve Motivasyon

Ayşe Üstün

Öz

Bu makelede enformasyon teknolojisindeki gelişmelerin kütüphanecilik mesleğini et- kileyiş biçimi; işgörenlere getirdiği bazı yeni sorunlar; kütüphaneci ya da bilgi görev­lisinin toplum içindeki konumu, sorumluluk ve görevlerinin yeniden değerlendirilme­si üzerinde durulmaktadır. Günümüzde iş yaşamında görülen (güven duygusunun sarsılması, başarısızlık hissi gibi) olumsuz etkilerin azaltılması, ilişki ve dengelerin yeniden ele alınarak, düzenlenmesi gereğine değinilmektedir. İnsan faktörünün yeni­den değerlendirilmesi üzerinde durulmakta; kütüphane ya da bilgi merkezinde çalı­şanların yöneticilerle ve birbirleriyle olan iletişim ilişkileri ile motivasyon konuları ele alınmaktadır.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##