Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) / Amerikan Bord Heyeti (ABH) Okulları Öğrenci ve Öğretmenlerinin Okul Kütüphaneleri Hakkındaki Görüşleri Üzerine Bir Araştırma

Atakan Aydın

Öz

Bu rapor “Okul Kütüphanelerinin Öğrencilerin Öğrenimlerine Yaptığı Katkıyı Gösteren Kanıtlar Nelerdir?” sorusunu, 2009 ilkbahar ve sonbahar döneminde altı özel okulda (İstanbul, İzmir ve Tarsus ’ta faaliyet gösteren üç ilköğretim okulu ve üç lise) 6-12. sınıf seviyesinden 1593 öğrenci ve 340 öğretmenin (anaokulu, il­köğretim ve lisede görevli) katılımıyla gerçekleştirilmiş “Kütüphane Anketi”nden elde edilen istatistiksel ve niteliksel kanıtlar ışığında yanıtlar. Bu anket, araştır­manın yapıldığı okulların yönetiminden sorumlu Sağlık ve Eğitim Vakfı’na, kü­tüphanelerin başarısını ortaya koyan istatistiksel göstergeler sunmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu anketle konuya ilişkin hem istatistiksel hem de açık uçlu veriler elde edilmiştir. İstatistiksel veriler için öğrenci ve öğretmenlerden kütüp­haneden aldıkları yardıma ilişkin 27 soruyu yanıtlamaları istenmiştir. Soruların çoğu 2002 tarihinde Ohio Eğitimsel Kütüphane ve Medya Derneği (OELMA) ta­rafından gerçekleştirilen kütüphane anketinden alınmış ve Türkçeye çevrilmiştir. Kütüphaneden elde edilen yardıma ilişkin 27 soru 7 ana grup altında bölümlere ayrılmış ve ortalamaları alınmıştır. Niteliksel veri için öğrencilerden kütüphane­den aldıkları yardıma ve bu yardım sayesinde ne yapabildiklerine ilişkin bilgi vermeleri ve “Kütüphane nasıl olsaydı daha iyi olurdu?” sorusunu yanıtlamaları istenmiştir.

Anahtar Kelimeler


kütüphane anketleri; okul kütüphaneleri - Türkiye; okul kü-tüphanecileri - Türkiye

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##