İçindekiler

EDİTÖRDEN

Editörden PDF
Yaşar Tonta 3-4

GENEL BAŞKANIN KÖŞESİ

XXXL Kütüphane Haftasına (27Mart-2 Nisan 1995) Doğru PDF
Hasan Duman 5-9

HAKEMLİ YAZILAR

Türkiye’de Kütüphaneciliğin Gelişimi PDF
Doğan Atılgan 10-20
Başlangıcından Karmca'ya Kadar Türk Basın Tarihine Kısa Bir Bakış PDF
Hasan Duman 21-35
İngiltere'de Körler İçin Bir Hizmet Kuruluşu Olarak Kraliyet Körler Enstitüsü PDF
Mustafa Kaynar 36-41
Türk Dünyası’nda Bibliyografik Denetleme PDF
Necmeddin Sefercioğlu 42-48
Kütüphaneleri Etkileyen Teknolojik Yenilikler ve Geleceğin Kütüphaneleri PDF
Nazan Özenç Uçak 49-55
İhmal Edilmemesi Gereken Bir Sektör: Bilgi Bankacılığı PDF
Fatih Bilal Yülek 56-61

GÖRÜŞLER - OKUYUCU MEKTUPLAR

İngiliz Kütüphanesi Belge Sağlama Hizmetleri PDF
Yeşim Cömertoğlu 62-64
2000'e Beş Kala Kütüphaneciliğimiz ve Bilgi Hizmetlerindeki Sorunlarımıza Çözüm Önerileri PDF
TK Yönetim Kurulu 65-77

HABERLER

Haberler PDF
TK Yayın Kurulu
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##