Türk Dünyası’nda Bibliyografik Denetleme

Necmeddin Sefercioğlu

Öz

Bu bildiride, bibliyografik denetlemenin Türk dünyası bakımından taşıdığı önem belirtilerek bu alandaki işbirliği ve eşgüdüm imkanları ile sorunları irdelenmekte, bunlarla ilgili öneriler sunulmaktadır. Ayrıca, telif haklarının tescili ile derleme işlerinin birleştirilmesinin yararı vurgulanmaktadır.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##