İçindekiler

EDİTÖRDEN

Türk Kütüphaneciliği ve Bilimsel İletişimde Yeni Kazanımlar PDF
TK Editörler Kurulu 135-137

HAKEMLİ YAZILAR/ARAŞTIRMA MAKALELERİ

Bilgi Arama Süreci Tutum Ölçeği (BASTÖ): Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması PDF (English)
Nermin Çakmak, Engin Baysen 138-164

GÖRÜŞLER

Türk Millî Kütüphanesi ile İlgili Güncel Durum Üzerine PDF
Bülent Yılmaz 165-167
Atıf Dizinlerinde Bir Araştırma Örneği PDF
Cem Özel 168-170
Kurumsal Akademik Arşivlerde Farkındalık Oluşturma Çalışmaları: İSTE Kurumsal Akademik Arşivi Örneği PDF
Müslüm Yurtseven 171-181

OKUYUCU MEKTUPLARI

Ali Can Biyografisi PDF
TK Editörler Kurulu 182
Ali PDF
Hülya Can 183-185
Alican PDF
Nilgün Salmaner 186-187
“Can” Ali PDF
Bülent Yılmaz 188-189
Çaya Sevgisini Katan Ali Can PDF
Erol Yılmaz 190-192
“İyi İnsan”a PDF
Suzan Akyüz 193
Dayım: Bir İnsanoğlunun Portresi PDF
Rasim Özgür Dönmez 194-196
Ölüm PDF
Hasan S. Keseroğlu 197-201
Güneşin Olsun Gönlünde PDF
Mehmet Tayfun Gülle 202-205

ÇEVİRİ YAZILAR

Bilimsel İletişimde Çok Dilliliğe İlişkin Helsinki Girişimi PDF
Çev.: Zehra Taşkın 206-207

TANITIM DEĞERLENDİRME

Küresel ağlar odağında kültür, kimlik ve mekân tartışmaları PDF
Semanur Öztemiz 208-211
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##