Atıf Dizinlerinde Bir Araştırma Örneği

Cem Özel

Öz

Birçok üniversite, dünya üniversiteleri sıralamalarında yer almak ister. Bu sıralamalara girmek için bazı önemli kriterler bulunmaktadır. Bunlardan ikisi bilimsel yayın sayısı ve atıf sayısıdır. Araştırmacıların yararlandığı bilgi kaynaklarının varlığı, yayın sayılarının artmasında itici bir güçtür. Bu bilgi kaynaklarını bilim insanlarına sağlayan birimler ise bilgi merkezleri/kütüphanelerdir. Bu çalışmada, bilimsel yayın üretiminde bilgi merkezlerinin/kütüphanelerin oynayacağı rol üzerinde durularak örnek bir araştırmanın nasıl yapılacağı anlatılmıştır

Anahtar Kelimeler


Atıf dizinleri; dünya üniversiteleri sıralaması; QS; Quacquarelli Symonds; Science Citation Index Expanded; Social Sciences Citation Index; THE; Times Higher Education; Web of Science; WoS.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##