İçindekiler

EDİTÖRDEN

Türk Kütüphaneciliğinde Yeni Kayıplar ve Yeni Gelişmeler… PDF
TK Editörler Kurulu 85-88

HAKEMLİ YAZILAR/KAVRAMSAL MAKALELER

Kâtip Çelebi’nin Keşfü’z-Zunûn’unda Sınıflama Yöntemi PDF
Hasan S. Keseroğlu, Bilal Yurtoğlu 89-111

OKUYUCU MEKTUPLARI

Köy Çocuklarının Bisikletli Kahramanı: Bisikletli Kütüphaneci PDF
Hakan Yücel 112-118
Kütüphanenin Üniversiteye ve Çevresine Etkisi PDF
Onur Yaşar Karakol 119-122
Eleştiri Dozu PDF
Hüseyin Odabaş 123-126

TANITIM DEĞERLENDİRME

Kitap kıyımının evrensel tarihi PDF
Mehmet Ali Akkaya 127-130
Kitaplık PDF
Hêlin İlcek 131-133
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##