Eleştiri Dozu

Hüseyin Odabaş

Öz

Tanıtım ve eleştiri yazıları, etik ilkelere uyulduğunda genel olarak üzerinde çalışılan alan yazınlara değerler katar. Akademik yayıncılığın gelişmesine katkı sağlamasının yanı sıra, bilimsel üretim süreçlerinde hata oranının azaltılmasına da katkılar sağlar. Eleştiri, sübjektif değerlendirme ölçütlerinden arındığı ölçüde yararlı sonuçlar verir. Türk kütüphaneciliği literatürünün gelişmesi için gerekli olan kriterlere her akademisyenin koşulsuz uyması önemlidir. Bu yazıda, Türk Kütüphaneciliği dergisinin son sayısında yayınlanan bir tanıtım-değerlendirme yazısındaki yanlı eleştirilere yanıtlar verilmekte ve eleştiriler yapılmaktadır. Söz konusu tanıtım yazısı Erdinç Alaca tarafından 'Halk Kütüphaneleri: Geçmişten Geleceğe Yönelimler ve Yeni Roller’ [TK 33(1), 71-81] adlı kitap için hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler


Tanıtım-değerlendirme; Türk kütüphaneciliği; yayıncılıkta etik; bilimsel etik.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##