Kütüphaneleri Etkileyen Teknolojik Yenilikler ve Geleceğin Kütüphaneleri

Nazan Özenç Uçak

Öz

Kütüphanelerde bilgisayarların kullanımı ile başlayan gelişmeler, her geçen gün yeni teknolojilerin ortaya çıkmasıyla giderek büyümektedir, özellikle mikrobilgisayarların geniş kulla-mm alanı bulması, iletişim teknolojisinin hızlı gelişimi, optik disk teknolojisindeki yenilikler, yapay zeka ve uzman sistemlerden kütüphanecilik alanında yararlanılabilmesi kütüphanecilik mesleğini etkilemektedir. Bu gelişmelere bağlı olarak verilen hizmetlerin çeşidi, niteliği ve hızı artmaktadır. Kütüphanelerin Örgüt yapılarında, yönetim anlayışlarında da değişimler söz konusudur. Bugün yaşanan bu değişimler geleceğin kütüphanelerinin ve kütüphaneciliğinin ne olacağı sorularını gündeme getirmektedir.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##