Bütçe Sürecini Anlamak

Mesut Yalvaç

Öz

Kütüphanelerde bir çok farklı bütçeleme tekniği kullanılabilir ve bu tekniklerin bazı kombinasyonları, hemen hemen her özel durum için uygundur. Kalem, Program, Performans, Formül, Değişken ve Sıfır-tabanlı bütçelerinin hepsi, bir bütçenin hazırlanmasında yararlı olacak özelliklere sahiptirler. Bütçeler aynı zamanda kısa ve uzun vadeli parasal planlamaları ve belli bir zaman sürecinde para idaresini sağlamak gibi çeşitli işlere hizmet ederler. Kısa vadeli projeler, cari bütçede yansıtılırken, uzun vadeli planlar yatırım bütçede yansıtılırlar. Nakitin kurumun kullanımına hazır olduğu zamanlarla, ödemelerin yapılacağı zamanlar genellikle çakışmadığından, bir nakit bütçesi yardımıyla nakitin giriş ve çıkışını dikkatli bir şekilde planlanması da oldukça önemlidir.

      Bütçe süreci boyunca bir kurum, gerekli fonların ayrılacağı programları ve aktiviteleri seçer. Kütüphane, kurum içindeki diğer ünitelerle birlikte, taleplerini haklı çıkarmak durumundadır. Bütçe sürecinin döngüsel doğası yüzünden, sürekli bir şekilde bilgi toplamak, alternatifleri değerlendirmek, gelecek bütçe periyodu göz önüne alınarak mümkündür. Böylece kütüphane, müşterilerine verebileceği maksimum hizmet potansiyeline ulaşabilir.


Anahtar Kelimeler


Bütçe Süreci, Bütçeleme Tekniği, Kütüphaneler

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##