İçindekiler

YAYIN YÖNETMENİNDEN

Yayın Yönetmeninden PDF
Oya Gürdal 1-2

HAKEMLİ YAZILAR

Bilgi Profesyonellerinin Eğitiminde Yeniden Yapılanma: Hacettepe Üniversitesi Örneği PDF
İrfan Çakın 3-17
Modern Kurumlarca Bir Denetim Aracı Olarak Belge Yönetimi ve Ülkemizdeki Durum PDF
Özgür Külcü 18-46
Eğitimde Nitelik Sorunu ve Internet PDF
Bülent Yılmaz 47-59
Enformasyon Politikalarına Küresel Bir Bakış PDF PDF (English)
Selma Alpay Aslan 60-81
Bütçe Sürecini Anlamak PDF
Mesut Yalvaç 82-105

SERBEST YAZILAR

Avrupa Birliği ve Türkiye PDF
Ersin Çelenkoğlu 106-114
Kültür'e Bakış ya da Kültürel Bakış: Binde İki PDF
Bülent Yılmaz 115-117

OKUYUCU MEKTUPLARI

İnternet Üst Kurulu PDF
Mustafa Akgül 118-120
Kayseri İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünden Emekli, Merhum Mehmet Oğuz Ataberk'in Hayatı ve Hizmetleri PDF
Suat Ataberk 121-122
Büyüklerimiz İyisini Bilir PDF
Kenan Erzurum 123-127
"Belge Yönetimi, Arşivler ve Bilgi Toplumu" Adlı Yazı Üzerine PDF
Fahrettin Özdemirci 128-131

TANITIM DEĞERLENDİRME

Tanıtım-Değerlendirme PDF
Mehmet Ali Akın, Serhat Baytur, Rasim Özgür Dönmez 130-133

HABERLER

Haberler
TK Yayın Kurulu 134-136

MESLEKİ TOPLANTILAR

Mesleki Toplantılar PDF
TK Yayın Kurulu 137-138
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##