Enformasyon Politikalarına Küresel Bir Bakış

Selma Alpay Aslan

Öz

20. yüzyılın son on yılının belirleyici karakteristiklerinden biri enformasyon toplumlarının ortaya çıkması olmuştur. Dünyanın dört bir yanında ülkeler, enformasyon çağının yarattığı olanaklardan yararlanabilmek için konumlarını gözden geçirmektedirler. Bu ülkelerin hedefleri aynı olmakla birlikte, yönelimlerinin ardındaki motivasyonlar her zaman aynı değildir ve enformasyon toplumu gelişmelerini uygulamaya sokmak için seçtikleri mekanizmalar önemli farklılıklar göstermektedir.

     Enformasyon toplumuna geçişi harekete geçirmek için resmi politikalar saptanmaktadır. Bunun dışında, teknolojik değişimin, bağlantılı bir toplumsal değişimi sağlamak için resmi politikalar belirlenmesini zorladığı çok ender görülmüştür.

     Bu bildiride dünyanın çeşitli ülkelerinde enformasyon politikalarına yaklaşımların neler olduğu gözden geçirilmekte, geleceğe yönelik görüşler sunulmakta ve enformasyon toplumunun herkesin yararına gelişmesi için neler yapılması gerektiği konusu işlenmektedir.


Anahtar Kelimeler


Enformasyon Politikası, Avrupa Komisyonu, Enformasyon Toplumu

Tam Metin: PDF PDF (English)
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##