Eğitimde Nitelik Sorunu ve Internet

Bülent Yılmaz

Öz

Bu çalışmada, eğitim-Internet ilişkileri ele alınmıştır. İnternetin eğitim açısından işlevsel olabilmesi, bir ülkedeki eğitim sisteminin nitelikli olmasına bağlıdır. Türk eğitim sisteminde ciddi bir nitelik sorunu bulunmaktadır. Eğitimin bu yapısı değişmediği sürece, Internet, eğitime anlamlı katkılarda buluna mayacaktır.

Anahtar Kelimeler


Eğitim-Internet, Türk Eğitim Sistemi

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##