Bilgi Toplumu ve Demokrasi Üzerine

Kadri Yamaç

Öz

Bilgi toplumunun temelinde yatan iletişim teknolojileri devriminin demokrasiye katkıda bulunacağı varsayılıyor. Katılımcı demokrasi, doğrudan demokrasi, tele-demokrasi, edevlet, e-demokrasi gibi ışıltılı sözcükler yaşamımızın bir parçası oldular. Ancak, bilgisayarlar çağdaş gözetleme araçlarına dönerken hükümetlerin teknolojiden kendi paylarına düşen mekanik yararları aldıkları, insan hakları ve demokrasi adına ise daha önce var olan her ne ise aynen sürdüğü görülüyor. George Orwell’in ve Franz Kafka’nın roman kahramanları tüm gerçeklikleriyle günümüzde yaşamaktalar. Bu koşullarda özlenen demokrasinin gerçekleşmekte olduğunu söylemek olanaksız.


Anahtar Kelimeler


bilgi toplumu; demokrasi, gözetim

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##