100 Temel Eser Uygulamasının Öğrencilerin Okuma Alışkanlıklarına Etkisi ve Bu Uygulamada Kütüphanelerin Rolü Konusunda Öğretmen Görüşleri

Sinem Arıcan, Bülent Yılmaz

Öz

Bu çalışma, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), 59. Hükümet döneminde kabul edilen ve 2005 yılında başlatılan 100 Temel Eser Uygulamasının öğrencilerin kitap okuma alışkanlıkları üzerinde etkilerini ve özellikle kütüphane unsurunun bu uygulamadaki işlevini ilköğretim Türkçe öğretmenlerinin görüşleri çerçevesinde değerlendirilmeyi hedeflemiştir. Çalışma kapsamında Ankara’nın Çankaya, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde 54 ilköğretim okulunda görev yapan 141 öğretmene anket uygulanmıştır. Elde edilen bulgular uygulamanın ele alınan unsurlar açısından genel olarak çok başarılı olmadığını ortaya koymuştur. Çalışmada elde edilen bulgulara göre, öğretmenler, 100 Temel Eserin öğrenciler için ”çok uygun” olduğunu düşünmemekte, 100 Temel Eserin okutulmasının zorunlu tutulmasını genelde yanlış bulmakta ve bunun öğrencilerde bu eserlere karşı soğukluk yarattığını belirtmektedirler. Onlara göre, öğrencilerin 100 Temel Eseri istek ve zevkle okumamakta, okul kütüphaneleri ve sınıf kitaplıkları 100 Temel Eser Uygulamasında yeterli işlev görememektedirler.


Anahtar Kelimeler


okuma alışkanlığı; 100 Temel Eser Uygulaması; okul kütüphaneleri; ilköğretim

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##