Türkiye’de Halk Kütüphanelerinin Yerel Yönetimlere Devredilme Süreci Üzerine Ankara Özel İdare Yöneticilerinin Düşünceleri

Bülent Yılmaz, Derya Baklacı, Ömer Çetin, Vuslat Güler, Yelda Güneyoğlu, Dilek İskenderoğlu

Öz

Bu çalışma, Türkiye’de son üç-dört yıldır yoğun olarak tartışılan “halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devri” konusunda yerel yöneticilerin yaklaşımlarını ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Bu çerçevede, Ankara ilçelerinde görev yapan ilçe özel idare müdürlerine anket uygulanmıştır. Toplam 15 ilçe müdürüne Haziran 2010 tarihinde uygulanan bu anket ile elde edilen sonuçlara göre, halk kütüphanesi hizmetlerini yönlendirme konusunda kendilerini yeterli görmediklerini, halk kütüphanelerinin kendilerine bağlanması yönündeki bir değişikliği istemediklerini belirtmekte ve halk kütüphanelerinin devrine ilişkin bir değişikliğin var olan durumda önemli bir farklılık yaratmayacağını düşünmektedirler.


Anahtar Kelimeler


halk kütüphaneleri; yerel yönetimler; özel idareler; Ankara

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##