Elektronik Kaynakların Seçimi ve Değerlendirilmesi

Doğan Atılgan, Yusuf Yalçın

Öz

İkinci dünya savaşından sonra görülen yayın patlaması, basılı kaynakların denetim ve erişiminde sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Bu da yayıncılık sektöründe yeni arayışlara yol açmıştır. 1980’li yıllardan sonra basılı yayın fiyatlarındaki hızlı artış da bu etmenlere eklenince elektronik yayıncılık sektörü gelişmeye başlamıştır. Öncelikle bilimsel ve akademik yayınlarla başlayan elektronik yayın günümüzde tüm yayın türlerini kapsamaktadır. Yayıncılıktaki bu gelişim bilgi merkezlerinin derme geliştirme ve hizmet politikalarını da önemli ölçüde değiştirmiştir. Bu çalışmada elektronik yayınların seçim, değerlendirme ve sağlama konularında genel bir girişten sonra bir devlet üniversitesinin bir de özel üniversitenin abone olduğu veritabanları ve bu veri tabanlarının kullanımının değerlendirilmesi yapılmaktadır.


Anahtar Kelimeler


veritabanı; üniversite kütüphaneleri; veritabanı değerlendirme; elektronik yayıncılık; kaynak seçimi; koleksiyon geliştirme; koleksiyon değerlendirme

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##