İçindekiler

EDİTÖRDEN

Chairmen of Turkish Librarians’ Association from Past to Present PDF
M. Tayfun Gülle ii-iii
Türk Kütüphaneciler Derneği’nin 60 Yılı PDF
M. Tayfun Gülle 668-671

BAŞKANIN MESAJI

TKD: Türkiye’de 60 Yıllık Bir Mücadelenin Adı? PDF
Ali Fuat Kartal 672-677

HAKEMLİ YAZILAR

Mesleki Bir Örgüt Olarak Türk Kütüphaneciler Derneği’nin Altmış Yıllık Gelişim Çizgisi PDF
Mehmet Toplu 678-741
Dijital Yerliler, Sosyal Ağlar ve Kütüphanelerin Geleceği PDF
Yaşar Tonta 742-768
Elektronik Kaynakların Seçimi ve Değerlendirilmesi PDF
Doğan Atılgan, Yusuf Yalçın 769-802
Yaşam Boyu Öğrenme ve Türkiye’de Halk Kütüphaneleri PDF
Aynur Ersoy, Bülent Yılmaz 803-834

GÖRÜŞLER

Mesleki Örgütlenme ve 60. Yılında TKD PDF
Selma Aslan 835-857
TKD İstanbul Şubesi’nde 1980 ve 1990’lı Yıllar PDF
Hasan S. Keseroğlu 858-871
Türk Kütüphaneciler Derneği Web Sitesinin Analizi PDF
Hilal Şeker, Gülümcan Kayı 872-884
Berufsverband Information Bibliothek e.V. (BIB) Enformasyon ve Kütüphane Meslek Derneği PDF
Susanne Riedel 885-890
Association des Bibliothecaires Francais (ABF) French Librarians Association PDF
Sara Yontan 891-893
Demokratik Kitle Örgütü Olarak Türk Tabipleri Birliği PDF
M. Sezai Berber 894-901
Bilişimin Gelişmesine 38 Yıldır Katkı Veren Sivil Toplum Kuruluşu: Türkiye Bilişim Derneği PDF
Aslıhan Bozkurt 902-906
Mimarlar Odası ve Türkiye Mimarlık Ortamına Katkıları PDF
N. Müge Cengizkan 907-919

OKUYUCU MEKTUPLARI

Türk Kütüphaneciler Derneği 60 Yaşında PDF
Leman Şenalp 920-923
Türk Kütüphaneciliği Dergisi Dizinleri (1952 - 2007): Örnek Bir Grup Çalışması PDF
Aytaç Yıldızeli 924-930

TANITIM DEĞERLENDİRME

Hilmi Çelik: Bir Ömür Kütüphaneci... PDF
Mine BEYAZ 931-933
Global Library and Information Science: A Textbook For Students and Educators PDF
Tolga Çakmak 934-935
Endüstrileşme Sürecinde Bilgi Birikiminin Öyküsü PDF
Ece Dündar 936-937
Türkiye ’de Siyasetin Bilgi ve Belge Yönetimi Alanına Etkileri PDF
Derviş Durmaz 938-940
Üniversiteler İçin Türk Dili El Kitabı PDF
Ziya Kutluoğlu 941-942
Geleceği Yönetmek: Yüksek Stratejiden Etki Odaklı Harekata PDF
Zeynep Tuba Sungur 943-945
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##