Karma Kütüphane: Dijital ve Geleneksel Kütüphanelerin Odak Noktası

Mehdi Afzali

Öz

Günümüzde kütüphaneler geleneksel basılı dermelerden hem basılı hem de dijital kaynakları içeren “karma kütüphaneler”e dönüşmektedir. Bu aşamada karşıla­şılan en temel sorun karma kütüphanelerin tanım, amaç ve görevlerinde ortak bir anlayış geliştirilmemiş olmasıdır. Modern kütüphanelerin iki türü olarak di­jital ve karma kütüphaneler farklı şekillerde tanımlanmakta, ancak birçok ortak özellikler taşımaktadır. Bu makalede karma kütüphanelerin tanıtımı, özellikleri ve görevleri, dijital ve karma kütüphaneler arasındaki ilişkiler ve karma hizmetler incelenmektedir.


Anahtar Kelimeler


Karma kütüphane; dijital kütüphane; geleneksel kütüphane

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##