İçindekiler

EDİTÖRDEN

Editörden PDF
Ebru Kaya 264-265

HAKEMLİ YAZILAR

Karma Kütüphane: Dijital ve Geleneksel Kütüphanelerin Odak Noktası PDF
Mehdi Afzali 266-278
Türkiye’de Elektronik İmza ve Elektronik Devlet Uygulamaları: Elektronik Belge Yönetimi Açısından Bir Değerlendirme Denemesi PDF
Esin Altın 279-295
Bilgi Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri PDF
Serap Kurbanoğlu, Buket Akkoyunlu 296-307
Türkiye’de Bilimsel Elektronik Dergiler PDF
Mehmet Emin Küçük, Umut Al, N. Erol Olcay 308-319
Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası 1923-1999: Eleştirel Bir Değerlendirme PDF
Yaşar Tonta, Umut Al 320-334
Dergi Kullanım Verilerinin Bibliyometrik Analizi ve Koleksiyon Yönetiminde Kullanımı PDF
Yaşar Tonta, Yurdagül Ünal 335-350
İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu PDF
Bülent Yılmaz 351-376
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##