Kitabın Tarihi

Ömer Dalkıran

Öz

Uygarlığın gelişiminde en temel unsur kuşkusuz bilgidir. Bu bağlamda bir bilgi kaynağı olarak kitabın önemi açıktır. Kitap ilk çağlardan bugüne dek farklı gelişim düzeyleri göstermiştir. Kitabın ortaya çıkışı ve gelişimi çeşitli kültürel, siyasi, ekonomik ve coğrafik etkenlerle şekillenmiştir. Günümüzde de bası­lı ve elektronik biçimde varlığını sürdüren kitap, temel bilgi kaynağı olma niteliğini korumaktadır. Kitabın yani bilginin tarihini bilmek, gelecek değerlendirmelerine ışık tutacaktır. Bu çerçevede gerçek­leştirilen bu çalışmanın amacı, tarihsel süreçte basılı kitabın oluşumu ve gelişimini genel hatlarıyla ortaya koymaktır.


Anahtar Kelimeler


kitap; kitabın tarihi; papirüs; parşömen; kil tablet; kâğıt; matbaa

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##