İçindekiler

EDİTÖRDEN

Yenileşim ve Kütüphaneciler PDF
Tayfun Gülle 1-2

BAŞKANIN MESAJI

49. Kütüphane Haftası Açılış Konuşması PDF
Ali Fuat Kartal 3-5

HAKEMLİ YAZILAR

Bilgi Üretimi Sürecinde Bilgi Kaynakları ve Kütüphane Kurumunun Yarattığı Değeri Saptamak Üzere Atıf Analizinin Kullanımı ve Metodoloji Sorunu - I PDF
Oya Gürdal Tamdoğan 6-24
Sosyal Bilimler ve İnsan Bilimlerinde Bilgi Kaynaklarının ve Kütüphane Kurumunun Yarattığı Değeri Ölçmeye Dayalı Bir Metodoloji: Atıf Analizi Bulguları - II PDF
Oya Gürdal Tamdoğan 25-51
Bilgi Profesyonellerinin Bilgi Teknolojisi Kullanma Eğilimlerinin Belirlenmesi Üzerine Üniversite Kütüphanelerinde Yapılan Karşılaştırmalı Bir Araştırma PDF
Mesut Kurulgan, Didem Paşaoğlu 52-78
Ceza İnfaz Kurumu Kütüphanelerinin Normalleştirme Sürecindeki Rolü PDF
Güler Demir 79-99
Üniversite Kütüphanelerinde Web 2.0 Teknolojilerinin Kullanımı ve Web Tabanlı Kullanıcı Eğitimi İçin Öneriler PDF
Demet Işık 100-116
Kütüphane ve Bilgibilim Eğitimi: Arnavutluk İçin Bir Yaklaşım PDF
Elsa Bitri 117-135
Türkiye’de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Özel İdarelere Devri Konusunda Özel İdare Yöneticilerinin Görüşleri PDF
Orhan Açıkgöz, Bülent Yılmaz 136-153
Çevrimiçi Öğrenme Topluluğu Hissi Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması PDF
Şahin Gökçearslan 154-165

KÜTÜPHANECİLİĞİMİZE KANAT GERENLER

Demokrasi/ ‘Doğru Bilgilendirilme’ Hakkı/ Bilgilenme Kültürü/ ve Bilgi Teknolojisi Bağlamında Kütüphane Kurumu PDF
Özer Soysal 166-167

GÖRÜŞLER

Halk Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler ve Narlıdere İlçe Halk Kütüphanesi Örneği PDF
Mehmet Ali Akkaya 168-179
Halk Kütüphaneleri Bölge Seminerleri 2006-2012: Türkiye’de Bir Hizmetiçi Eğitim Modelinin Değerlendirilmesi PDF
Bülent Yılmaz 180-185
Kütüphaneciliğin Teknik Boyutu ile Düşünsel Boyutu Üzerine Bir Tartışma PDF
Aytaç Kayadevir 186-196
Kütüphane ve Bilgi Hizmetlerine Darwinist Yaklaşım PDF
Murat Yılmaz 197-200
Kitabın Tarihi PDF
Ömer Dalkıran 201-213

OKUYUCU MEKTUPLARI

Atatürk Kitaplığı ve Sayısallaştırma Projesi Hakkında Bilgi PDF
Selçuk Aydın 214-215
Bir Yoğun Erasmus Programı Deneyimi: IP LibCMASS, 2-15 Eylül 2012, Zagreb PDF
Ömer Dalkıran 216-219
BOBCATSSS 2013’ün Ardından... PDF
Zehra Taşkın, Tolga Çakmak, Güleda Doğan 220-222
49. Kütüphane Haftası’nın Ardından PDF
Şenol Karadeniz 223-224

ÇEVİRİ YAZILAR

IFLA İnternet Bildirgesi PDF
Bülent Yılmaz, Selda Ekici 225-226

TANITIM DEĞERLENDİRME

Yeni teknolojiler ışığında bilgi ve belge yönetimi PDF
Ömer Dalkıran 227-228

HABERLER

Haberler PDF
TK Yayın Kurulu 229-235

MESLEKİ TOPLANTILAR

Mesleki Toplantılar PDF
TK Yayın Kurulu 236-237
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##