Bilgi ve Belge Yönetimi Eğitimi Almayan Doçent Adaylarımız

Hasan S. Keseroğlu

Öz

Son yıllarda Bilgi ve Belge Yönetimi alanında lisans, yüksek lisans ve doktora gibi hiçbir aşamaya katılmadan bu alanda doçent olmak isteyenlerin sayısı artmış bulunmaktadır. Akademik yaşamın en önemli aşamalarından birisi olan doçentlik unvanını hiçbir eğitimi olmadığı akademik bir disiplinde almak çok anlaşılır görünmemektedir. Bilgi ve Belge Yönetimi alanında bu konuda bir takım ortak kararlar almak önemli olacaktır. Bu konuda ortak bir tutumun olmaması yarın için sakıncalar yaratabileceği gibi, en azından bu alana doçent adayı olarak başvuracak kişilerin ölçütleri bilmesi açısından anlamlı olacağı kanısındayım. En önemlisi de üniversitelerin niteliksel değerlerinin belirsizleştiği bir ortamda Bilgi ve Belge Yönetimi alanı bir süre daha bu karmaşadan uzak kalacaktır.

Anahtar Kelimeler


Doçentlik; Bilgi ve Belge Yönetimi; alan dışı doçentlik başvuruları; Türkiye.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##