Kütüphanelerde Okuryazarlığı ve Okumayı Tanıtmak İçin Araştırmanın Kullanımı: Kütüphaneciler İçin Kılavuz

Muhittin Gürbüz, Güler Demir

Öz

Okuryazarlık ile okumayı tanıtma ve yaygınlaştırma gelişmiş toplumlar için önemli etkenler olduğu gibi, türü ne olursa olsun tüm kütüphanelerin oldukça önemli misyonları arasındadırlar. Kütüphaneciler ve diğer ilişkili paydaşlar tarafından bu bağlamda sürdürülen araştırma etkinlikleri anılan sürecin etkin biçimde tamamlanmasını sağlar. Bu belge, yukarıda değinilen konulara ilişkin IFLA (Lesley Farmer ve Ivanka Stricevic) tarafından geliştirilen “Kütüphanelerde okuryazarlığı ve okumayı tanıtmak için araştırmanın kullanımı: Kütüphaneciler için kılavuz” adlı belgenin 2011 yılına ait gözden geçirilmiş son versiyonunun çevirisidir.

Anahtar Kelimeler


Okuma; okuryazarlık; araştırma; kütüphanelerde okuma ve okuryazarlığın tanıtımı

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##