İçindekiler

EDİTÖRDEN

Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme ve Gönderme Yapma PDF
İpek Şencan 389-390

HAKEMLİ YAZILAR

Türkiye’de Toplumsal Bilimler ve İnsan Bilimleri Dergilerinde Hakemlik Süreci: Yazar, Hakem ve Editör Bakış Açılarından Bir İnceleme PDF
Hülya Dilek-Kayaoğlu, Mehmet Tayfun Gülle 391-342
Kütüphan-e Türkiye Projesi Etki Değerlendirme Çalışmaları: Halk Kütüphanesi Kullanım Araştırması PDF
Umut Al, İrem Soydal 433-460
Açık Eğitim Kaynaklarının Gelişimi ve Türkiye’de Uygulama Alanları PDF
Aydan Şen Baysal, Hüseyin Çakır, Mehmet Toplu 461-498
Türkiye’nin İlk Örneği Olarak Ahmet Piriştina İzmir Kent Arşivi ve Müzesinin (APİKAM) Şehirdeki Bilinirlik Düzeyine İlişkin Bir Araştırma PDF (English)
Mehmet Ali Akkaya 499-514
Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme PDF
Erdinç Alaca, Tuğba Kızılöz 515-543

KÜTÜPHANECİLİĞİMİZE KANAT GERENLER

‘Koyun Baba Koyu’nu Dinlerken ‘Balıkçı’yı Düşündüm PDF
Özer Soysal 544-549

KONUK YAZAR

Bilgi Yönetilebilir mi? Kavramsal Bir Yaklaşım PDF
Barış Safran 550-565

ELEŞTİRİ

Paths of discovery: Comparing the search effectiveness of EBSCO Discovery Service, Summon, Google Scholar, and conventional library resources. PDF
Müge Akbulut 566-570

GÖRÜŞLER

10-11 Yaş Grubu Çocuklardan Oluşan 4. Sınıf Öğrencilerinin Kütüphanede ve İnternetteki Bilgi Arama Davranışları PDF
Esmeray Karataş Ateş 571-596
Web Sunucusu Log Dosyaları Analizi: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Web Sitesi PDF (English)
Mandana Mir Moftakhari 596-605

OKUYUCU MEKTUPLARI

Eğitimde Fırsat Eşitliği: Okul Kütüphanesi PDF
Aydın İleri 606-608
Kültür Ambarı PDF
Hayati Çalık 609-612
IFLA Başkanlık Toplantısı 2015 İstanbul PDF
Kübra Zayim 613-617

ÇEVİRİ YAZILAR

Kütüphanelerde Okuryazarlığı ve Okumayı Tanıtmak İçin Araştırmanın Kullanımı: Kütüphaneciler İçin Kılavuz PDF
Muhittin Gürbüz, Güler Demir 618-647

TANITIM DEĞERLENDİRME

Information behavior: an evolutionary instinct PDF
Güler Demir 648-653
Kayıp Kitaplar Kütüphanesi PDF
Mehmet Ali Akkaya 654-655
Kitap Evi PDF
Mehmet Ali Akkaya 656-657
Ben Bende Değilim PDF
Mehmet Tayfun Gülle 658

HABERLER

Haberler PDF
TK Yayın Kurulu 659-665

MESLEKİ TOPLANTILAR

Mesleki Toplantılar PDF
TK Yayın Kurulu 666-669

YAYIN POLİTİKASI

Yayın Politikası PDF
TK Yayın Kurulu 670-683
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##