Web Sunucusu Log Dosyaları Analizi: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Web Sitesi

Mandana Mir Moftakhari

Öz

Son on yılda, bilgi yönetim sistemleri analizinde önemli artış gözlenmektedir, çünkü log dosya analizinin bilgi sistemleri tasarımı arayüz ve web sistemlerinin oluşumuna neden olduğu ıspatlanmıştır. Online araştırmacıların bilgi arama süreçlerini ve kullanıcıların aradıklarını, gereksinimlerini, ilgi alanlarını, bilgilerini ve önyargılarını anlamak için log dosyası analizi en iyi yollardan biridir. Web arama motorlarının işlem loglarında depolanan verilerin kullanımı, kullanıcıların karmaşık etkileşimleri, amaçları ve davranışlarının araştırılmasında, web tasarımcılara, araştırmacılara ve web site yöneticilerine yardımcı olarak web sitelerinin verimi ve etkinliğini artırmaktadır. Herhangi bir analize başlamadan önce araştırılmak istenen web sitesi log dosyasının yeterli bilgi içerdiğine dikkat edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde analizörün tam ve kapsamlı bir rapor oluşturması mümkün görünmemektedir. Bu çalışmada sunucu log dosyaları analiz edilerek Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü web sitesi değerlendirilmiştir. Sonuçlar, web sitesi sunucusu tarafından sağlanan log dosyalarındaki bilgilerin yeterli miktarda olmadığını göstermektedir. Oluşturduğumuz raporlar kullanıcıların davranışları ve gereksinimleri ile ilgili bazı bilgiler içermekte olup, web sitelerinin içeriği ve bağlantıları ile ilgili ideal kararların alınabilmesi için yeterli değildir. Raporlar web sitesi için genişletilmiş log dosyasının oluşturulmasının gerekli olduğunu da göstermektedir. Gelinen noktada araştırma sonuçlarının web sitesinin yeniden tasarımına, geliştirilmesine ve daha iyi bir web sitesi oluşturulmasına yardımcı olacağına inanmaktayız.

Anahtar Kelimeler


Log dosyası; kullanıcıların gereksinimleri; Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü web sitesi

Tam Metin: PDF (English)
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##