10-11 Yaş Grubu Çocuklardan Oluşan 4. Sınıf Öğrencilerinin Kütüphanede ve İnternetteki Bilgi Arama Davranışları

Esmeray Karataş Ateş

Öz

Bu çalışma, çocukların kütüphanedeki ve internetteki bilgi arama davranışlarının analiz edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiş nitel bir çalışmadır. Çalışmanın amacını gerçekleştirmek için 10-11 yaş grubu çocuklardan oluşan 115 adet 4. Sınıf öğrencisi seçilmiştir. Araştırmaya katılan 115 öğrenciye 14 adet kapalı ve 2 adet açık uçlu olmak üzere 16 soruluk bir anket formu uygulanmıştır. Açık uçlu sorulara verilen yanıtlar içerik analizi tekniğinden yararlanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda; çocukların kütüphanede ve internette bilgi arama yöntemleri, amaçları, bilgi kaynağı önceliği, bilgi arama kolaylığı, kitaplarda ve internette bilgi arama yöntemi, arama motoru tercihi, bulduğu bilgileri kullanma ve değerlendirme biçimi, basılı kaynaklarda ve internette bilgi ararken karşılaştıkları güçlükler belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgular; çocukların kütüphanede bilgi ararken bir rehbere gereksinim duyduklarını, interneti kütüphane yerine ve arama motorunu ise kütüphane kataloğu yerine kullandıklarını, hem kütüphanede hem de internette merak ettikleri her tür konuda bilgi aradıklarını, bilgi ararken ilk önce kitaplara baktıklarını, onlar için bilgi bulmanın en kolay yolunun internete bakmak olduğunu, kitaplarda bilgi ararken en sık içindekiler bölümüne baktıklarını, internette bilgi ararken en sık arama motorunun karşılarına getirdiği ilk sayfadaki ilk siteye baktıklarını, internette bilgi ararken en sık Google arama motorunu kullandıklarını, kütüphanede ve internette buldukları bilgi hakkında ilk önce notlar aldıklarını, internette buldukları bilginin doğruluğundan şüphe duyduklarını ve anlayabilecekleri düzeyde basılı ve elektronik bilgi kaynağı bulmakta zorlandıklarını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler


Kullanıcı araştırmaları; bilgi arama davranışı; bilgi erişim; bilgi gereksinimi; çocukluk dönemi

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##