Dijital Çağda Dijital Bir Kütüphane Örneği: İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphane ve E-Kaynaklar

Banu Elçi

Öz

Geçmişten beri süregelen geleneksel kütüphane kavramı ve hizmet anlayışından, dijital çağın kütüphane kavramı ve hizmet anlayışına dönüşümünü anlatan bu yazı, teknolojik gelişmeler ve dijital uygulamaların kütüphanecilik alanına entegre edilmesine öncülük eden İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphane ve e-Kaynaklar örneğine değinmektedir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphane ve e-Kaynaklar’ın sunduğu hizmetler, gelişmeler, uygulamalar ve projelere yer vermektedir. Dijital çağın, dolayısıyla İnternet ve Web’in, dijital kaynakları ve dijital uygulamaları, sosyal ağ etkileşimlerini kütüphane alanına entegre eden pek çok çalışmadan söz etmektedir. Bu bağlamda, kütüphanelerin bildiğimiz ve benimsediğimiz kütüphane kavram ve hizmet anlayışından oldukça farklı bir yapıya dönüşmesini, Bilgi Üniversitesi Kütüphane ve e-Kaynaklar üzerinden örnekler sunarak, ortaya koymaktadır.


Anahtar Kelimeler


Kütüphane kavramı; kütüphane hizmetleri; dijital uygulamalar; İstanbul Bilgi Üniversitesi.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##