İçindekiler

EDİTÖRDEN

Bilimsel İletişim PDF
Güleda Doğan 209-211

HAKEMLİ YAZILAR

Lisans Öğrencilerinin İntihal ile İlgili Kavram Yanılgıları PDF
Nermin Çakmak 212-240
Türk Kütüphaneciliği ve Bilgi Dünyası Dergilerinin Özlerine Eleştirel Bir Bakış PDF
Elsa Bitri, Hasan S. Keseroğlu 241-257
Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Destekli Bilimsel İletişimi Kullanmaları Üzerine Nitel Bir Çalışma PDF
Gökhan Dağhan, Pınar Nuhoğlu Kibar, Nihal Menzi Çetin, Esra Telli, Buket Akkoyunlu 258-274

KONUK YAZAR

Türk Tıbbının İntihali PDF
Cem Baykal 275-281
Bilimsel Yayın Etiği PDF
Osman İnci 282-295

GÖRÜŞLER

07 Haziran 2015 Türkiye Genel Seçimleri Parti Bildirgelerinde Bilgi ve Belge Yönetimi ve Kütüphanecilik PDF
Coşkun Polat, Mehmet Ali Akkaya, Kasım Binici 296-308
Almanya’da Halk Kütüphanesi Hizmetlerine Türk Göçmenleri Açısından Genel Bir Bakış PDF
Gülcan Palo 309-319

OKUYUCU MEKTUPLARI

Dijital Çağda Dijital Bir Kütüphane Örneği: İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphane ve E-Kaynaklar PDF
Banu Elçi 320-325
Alman Kültür Yaşamı ve Kütüphaneleri Üzerine Notlar: 2005 ve 2015 İnceleme Gezileri PDF
İsmail Akman 326-332

ÇEVİRİ YAZILAR

Dalgaları Aşmak Ya Da Gelgite Yakalanmak? Gelişen Bilgi Ortamını Yönetmek/ Eğilim Raporundan Açılımlar PDF
Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu ANKOS 333-349
Hemşirelik Bilgi Okuryazarlığı Yeterlik Standartları PDF
Coşkun Polat, Gülcan Palo 350-362

TANITIM DEĞERLENDİRME

Modern Belgelerin Diplomatiği PDF
Özhan Sağlık 363-364
Arşiv Emektarlarına Armağan PDF
Özhan Sağlık 365-366

HABERLER

Haberler PDF
TK Yayın Kurulu 367-371

MESLEKİ TOPLANTILAR

Mesleki Toplantılar PDF
TK Yayın Kurulu 372-374

YAYIN POLİTİKASI

Yayın Politikası PDF
TK Yayın Kurulu 375-388
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##