‘Toplayıcılık’tan Uzmanlık Alanına Film Arşivciliği

Fatma Okumuş

Öz

Film arşivciliği, giderek daha çok sayıda ve türde film üretilmesi nedeniyle birçok altbaşlık kazanmaktadır. Diğer taraftan, yeni teknik olanaklara kolayca ulaşılmasıyla görsel-işitsel yapımlar, hızla artmaktadır. Bu yapımlar, ‘kültürel miras’ın korunması açısından da önem kazanmaktadır. Gelinen noktada, film
arşivciliği, ‘toplayıcılık’ın ötesine geçerek yeni işlevler kazanmıştır. Film arşivciliği artık, bir uzmanlık alanı olarak ele alınmaktadır. Bu nedenle, film arşivciliğinin geçirdiği aşamaları gözden geçirmek, anlamlı görünmektedir.


Anahtar Kelimeler


Sinema tarihi; film arşivciliği; sahipsiz filmler.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##