İçindekiler

EDİTÖRDEN

Türk Kütüphaneciliğinde Bilimsel İletişimin Kalitesi Üzerine… PDF
Zehra Taşkın 285-287

HAKEMLİ YAZILAR

Kütüphan-e Türkiye Projesi: Halk Kütüphanesi Kullanım Araştırması PDF
Umut Al, İrem Soydal 288-307
Bilimsel Elektronik Dergilerin Kullanımı: Türk Kütüphaneciliği Dergisinin İşlem Günlüğü Analizi PDF
Çağdaş Çapkın 308-319

KÜTÜPHANECİLİĞİMİZE KANAT GERENLER

Bir “KÜT-DER” vardı… PDF
Üstün Yıldırım 320-322

KONUK YAZAR

Türkiye ve Dünyada Kitap Okuma Değerlerinin Karşılaştırması ve Sosyal Yaşamımıza Etkileri PDF
İbrahim Ortaş 323-337

GÖRÜŞLER

Arşiv ve Kütüphanelerdeki Risklere Yönelik Pasif Korumanın Önemi PDF
Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu 338-351
‘Toplayıcılık’tan Uzmanlık Alanına Film Arşivciliği PDF
Fatma Okumuş 352-357

ELEŞTİRİ

Identifying Web search session patterns using cluster analysis: A comparison of three search environments PDF
Müge Akbulut 358-361

OKUYUCU MEKTUPLARI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dokümantasyon Hizmetleri PDF
Ziya Kutluoğlu, Muaz Ayhan Işık, Doğan Karabulut 362-367
Karne Hediye Günü’ nde Somalı Çocukların Yüreğine Dokunduk PDF
Aydın İleri 368-370
Ufkun Ötesi: Gezi Parkı Açık Hava Kütüphanesi PDF
Aytaç Kayadevir 371-380
TKD Düşünce Özgürlüğü Grubu PDF
TKD Düşünce Özgürlüğü Grubu 381-383

ZAFER KIZILKAN'IN ANISINA

Kemaliye, Bildirge ve Çemişgezek PDF
Zafer Kızılkan 387-388
Yokluğunda Çiçeklerin Boynu Büküldü PDF
Ali Fuat Kartal 389
Acı ile Yazmak; Acıyı Yazmak! PDF
Bülent Yılmaz 390-391
Zor PDF
Tarık Yurtgezer 392-393
Bahar da Gelir PDF
M. Tayfun Gülle 394-398

ÇEVİRİ YAZILAR

Bilgiye Erişim ve Kalkınma Konulu Lyon Deklarasyonu PDF
Kütüphan-e Türkiye Proje Ofisi 399-401
Genç Yetişkinler için Kütüphane Hizmetleri Rehberi PDF
Muhittin Gürbüz 402-417

TANITIM DEĞERLENDİRME

Araştırma Yapan ve Destekleyen Kurumlar için MedOANet Açık Erişim Politikaları Uygulama İlkeleri PDF
Yaşar Tonta 418-432
Açık Erişim Politikalarının Geliştirilmesi ve PASTEUR4OA Projesi PDF
Umut Al, Yaşar Tonta 433-436
Genç bilimadamına öğütler PDF
Sercan Tırnavalı 437-438
Pazarlama iletişiminde sosyal medya PDF
M. Tayfun Gülle 439-441

HABERLER

Haberler PDF
TK Yayın Kurulu 442-453

MESLEKİ TOPLANTILAR

Mesleki Toplantılar PDF
TK Yayın Kurulu 454-456

YAYIN POLİTİKASI

Yayın Politikası PDF
TK Yayın Kurulu 457-470
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##